Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2017, №2 (77)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Акбаш К. С., Пасiчник Н. О., Ріжняк Р. Я. Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками

Журавльов О. В. Статистичне моделювання інституційних трансформацій з використанням панельних даних

Сімачова О. М. Статистичне моделювання великої відкритої економіки США

Статистика та економіка, аналіз

Кобилинська Т. В. Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств
Козлов В. В., Томашевська Т. В. Аналіз стану електронної комерції в Україні
Коробкін А. З., Якімик А. Я. Основні тренди внутрішньої торгівлі та перспективні напрями її розвитку в Республіці Білорусь (публікується російською мовою)

Статистика та суміжні галузі досліджень

Моцний Ф. В., Сіницький М. Є. Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматеріалів
Редько О. Ю. Український аудит у контексті статистики (публікується англійською мовою)

Соціальна статистика

Лєснікова М. В. Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення

Рингач Н. О. Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні

Удосконалення обліку та звітності

Лубенченко О. Е. Якість аудиторських послуг, що надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності

Державне управління

Бондарук О. С. Бюджетні інтереси в системі економічної безпеки держави (публікується англійською мовою)

Наукове життя

Підсумки Міжнародної наукової конференції “Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості”

 
Хроніка
Пам’яті О. П. Жука