Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2017, №3 (78)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Статистика та економіка, аналіз

Кобилинська Т. В. Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств

Попова О. Л. Статистика та економіка рибного господарства в Україні

Пугачова М. В. Статистичний аналіз розвитку української промисловості: чи є резерви?

Статистика та суміжні галузі досліджень

Осауленко О. Г. Проблема інформаційної безпеки в офіційній статистиці

Білоусова О. С. Альтернативи використання доходів від управління державною власністю

Дейна А. Ю. Статистична оцінка енергоефективності виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні
Попова В.В. Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії емуляції для України

Демографічна статистика

Пальян З. О., Бондаренко І. Г. Статистичне оцінювання сучасних тенденцій і перспектив чисельності та складу населення України

Регіональна статистика

Кулинич О. І. Побудова функціональних моделей економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей

Столєтова І. Г. Удосконалення моніторингу реалізації державної стратегії регіонального розвитку в Україні

Щурик М. В., Винничук О. М. Інвестиційно-інноваційні засади активізації регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні

Статистика зарубіжних країн

Ягубов С. М. Шляхи подолання економічної кризи і роль статистики у прийнятті рішень: досвід Азербайджану (публікується російською мовою)

Наукове життя

Моторин Р. М., Моторина Т. М., Приходько К. Р. Нові тренди в міжнародній статистиці

 
Пам’яті Й. С. Пасхавера (до 110-річчя з дня народження)  
Хроніка
Вимоги до авторів
Редакційна політика та етичні норми науково-інформаційного журналу “Статистика України”