Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2017, №4 (79)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Колеснік Я. В. Теоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку

Корепанов О. С. Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку “розумних” сталих міст в Україні: тема “Економіка”

Статистика та економіка, аналіз

Іщук С. О., Созанський Л. Й. Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу

Статистика та суміжні галузі досліджень

Дубина М. В. Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України

Журавльов О. В., Сімачов О. А. Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем

Соціальна статистика

Козлов В. В., Томашевська Т. В, Пашковська А. Ю. “Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти
Лєснікова М. В. Статистичні дослідження проблем розвитку професійно-технічної освіти в Україні
Перхун Л. П. Вивчення робочої сили у професійно-кваліфікаційному розрізі: досвід США
Рингач Н. О., Огай М. Ю., Гаврилова В. В. Статистична оцінка вподобань, критеріїв вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань

Удосконалення обліку та звітності

Гамкало О. Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств

Пилипенко О. І. Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства

Історія статистики

Галицька Е. В., Прімєрова О. К., Сєміколенова С. В. Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті

Наукове життя

Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистикиПорівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем

Ювілеї, пам’ятні дати

 
До ювілею Й. П. Зюссмільха  
До ювілею Н. О. Парфенцевої  
   
Хроніка
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі “Статистика України” у 2017 році