Засновники:

Державна служба статистики України;

Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА);

Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України.

 

 

Редакційна колегія:

Осауленко О. Г., докт. наук з держ. упр., проф., чл.-кор. НАН України, ректор НАСОА, Україна (головний редактор);

Момотюк Л. Є., докт. екон. наук, проф., проректор НАСОА, Україна (заступник головного редактора);

Білинська М. М., докт. наук з держ. упр., проф., віце-президент НАДУ при Президентові України;

Браун Дж., докт., проф., Університет технологій м. Сідней, Австралія;

Васєчко О. О., докт. екон. наук, проф., університет Пантеон-Сорбонна Париж 1, Франція;

Войтович Р. В., докт. наук з держ. упр., проф., зав. кафедри НАДУ при Президентові України;

Геєць В. М., докт. екон. наук, проф., акад. НАН України, директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”;

Герасименко С. С., докт. екон. наук, проф., в.о. зав. кафедри НАСОА, Україна;

Головач А. В., докт. екон. наук, проф., Україна;

Гран-Реомм М., докт. мат. наук, докт. екон., проф., університет Пантеон-Ассас Париж 2, Франція;

Єріна А. М., докт. екон. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Калачова І. В., докт. екон. наук, проф., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна;

Каменська Т. О., докт. екон. наук, Голова Аудиторської палати України, голова Комісії з сертифікації та освіти аудиторів, Україна;

Ковтун Н. В., докт. екон. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Лібанова Е. М., докт. екон. наук, проф., акад. НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Моторин Р. М., докт. екон. наук, проф., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна;

Мотузка О. М., канд. екон. наук, доцент НАСОА, Україна (відповідальний секретар);

Надолішній П. І., докт. наук з держ. упр., проф., Україна;

Oкраса В., проф., Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Польща;

Парфенцева Н. О., докт. екон. наук, проф., Україна;

Пирожков С. І., докт. екон. наук, проф., акад. НАН України, віце-президент НАН України;

Попова В. В., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри НАСОА, Україна;

Пугачова М. В., докт. екон. наук, ст. наук. співр., Україна;

Ревенко А. П., докт. екон. наук, проф., Україна;

Рижих В. М., докт. наук з держ. упр., проф., НАДУ при Президентові України;

Розпутенко І. В., докт. наук з держ. упр., проф., зав. кафедри НАДУ при Президентові України;

Цєрпял-Волан М., PhD з економіки, директор статистичного управління у м. Жешув, Польща.

 

 

Адреса редакції: 04107, м. Київ,

вул. Підгірна, 1, кімн. 69.

Тел.: (044) 486-36-48; (098) 621-33-75;

E-mail: [email protected]

Сайт: su.nasoa.edu.ua