Навколишнє середовище

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від пересувних джерел»

2015 рік

2014 рік

2013 рік

частина І

частина ІІ  

2012 рік

2011 рік

2010 рік