Навколишнє середовище

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення»

 

2016 рік

2015 рік

2014 рік     18.07.2016 дані за 2014 р. уточнені

2013 рік

2012 рік