Ринок праці/
Labour Market

Статистичний бюлетень/Statistical Bulletin

"Зовнішня трудова міграція населення України"/"Ukrainian External Labour Migration"

 

2015-2017

 

2008 рік (укр) 2008 (eng)

 

 

«Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні»/"Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine"

 

2012 рік (укр) 2012 (eng)

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
22.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше