Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–лютий 2021 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2021р. становила 41554,8 тис. осіб. Упродовж січня 2021р. чисельність населення зменшилася на 33,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 10,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні 2021р. становила 21,9 тис. осіб, померлих – 57,7 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у 2020р. становила 17,7 млн. осіб, з них у віці 15–70 років – 17,6 млн. осіб, що на 2,6% менше, ніж у 2019р.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 90,5% належали до зайнятих осіб, а решта 9,5%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину – молодь у віці 15–34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у 2020р. становила  16,0 млн. осіб, а серед осіб віком 15–70 років – 15,9 млн. осіб. Порівняно із 2019р. кількість зайнятого населення у віці 15–70 років зменшилася на 663,0 тис. осіб, або на 4,0%.

У 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,9% населення відповідного віку, у осіб віком 15–70 років – 56,2%. Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищим у чоловіків та мешканців міської місцевості.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології Міжнародної організації праці, становила по 1,7 млн. осіб.

У 2020р. рівень безробіття населення у віці 15 років і старше, як і серед осіб віком 15–70 років, становив 9,5% робочої сили відповідного віку.

Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищий у чоловіків порівняно із жінками (9,9% проти 9,1%) та у сільських жителів, ніж у мешканців міської місцевості (10,4% проти 9,1%). Найвищий рівень безробіття населення (за методологією МОП) спостерігався у молоді віком 15–24 роки (19,3%), а найнижчий – у осіб віком 30–34 роки (8,2%) та осіб віком старше 60 років.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15 років і старше, у 2020р. становила 14,4 млн. осіб, що на 2,3% більше, ніж у 2019р. Із загальної кількості осіб, які не працювали або не шукали роботу, майже дві третини (65,3%) складали пенсіонери, кожен сьомий був студентом (учнем денної форми навчання), а кожен шостий виконував домашні (сімейні) обов’язки.

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 12443 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 15,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники професійної, наукової та технічної діяльності, сфери інформації та телекомунікацій, авіаційного транспорту, а також фінансових та страхових установ; серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,9 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 73,4% від середнього рівня по економіці.

Середня номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у шести з них вона перевищила середній рівень по Україні: м.Київ – 18019 грн, Донецька область – 13505 грн, Київська – 12696 грн, Дніпропетровська – 12532 грн, Запорізька – 12482 грн, Миколаївська – 12464 грн. Найнижчий рівень номінальної заробітної плати, який не перевищував 80,7% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні–лютому 2021р. збільшилася на 23,1%, або на 602,3 млн.грн, і на 1 березня 2021р. становила 3213,9 млн.грн, що дорівнює 3,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021р.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати у січні–лютому 2021р. спостерігалося на підприємствах із добування кам'яного та бурого вугілля (на 182,7 млн.грн), виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 60,2 млн.грн) та будівництві (на 54,3 млн.грн).

Збільшення боргу в лютому п.р. спостерігалось у 22 регіонах, а найсуттєвіше – у м.Києві (на 134,0 млн.грн), Львівській (на 117,8 млн.грн) та Дніпропетровській (на 79,9 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 6,5% і на 1 березня 2021р. становила 158,0 тис. осіб, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 20,0 тис.грн, що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2021р.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2021р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року – 99,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,5%. Найбільше (на 15,2–9,3%) зросли ціни на яйця, овочі, соняшникову олію та цукор. На 5,6–1,7% стали дорожчими м'ясо птиці, фрукти, хліб, яловичина, продукти переробки зернових, рис, макаронні вироби, риба та продукти з риби, сметана, сало, сири, масло. Водночас на 1,4% подешевшала свинина.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 4,1%, що пов’язано насамперед з підвищенням тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 17,5%, водопостачання – на 11,0%, гарячу воду, опалення – на 3,8%. Водночас природний газ подешевшав на 10,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,6% та послуг лікарень на 2,3%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 2,6% в першу чергу зумовлено подорожчанням палива та мастил на 9,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–лютому 2021р. становив 113,5% (у відповідному періоді попереднього року – 102,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни зросли на 37,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 15,8%, переробній промисловості – на 8,0%.

Індекс цін у будівництві у січні 2021р. порівняно із груднем 2020р. становив 103,7% (у січні 2020р. – 102,8%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 3,2%, інженерних споруд – на 4,3%.

 

Промисловість

 

У січні–лютому 2021р. порівняно із січнем–лютим 2020р. індекс промислової продукції становив 95,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції скоротився на 3,4%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 5,5%, сирої нафти та природного газу – на 6,3%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів приріст продукції становив 14,4%, металевих руд – 0,5%. За 2 місяці 2021р. видобуто 3,1 млрд.м³ природного газу, 265,3 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 8,8 млн.т руди та концентратів залізних агломерованих, 3,8 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості випуск промислової продукції зменшився на 6,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 10,8%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 22,0%, молочних продуктів – на 7,0%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 7,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,6%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 2,3%, напоїв – на 5,3%, тютюнових виробів – на 16,5%. Разом із цим у виробництві м’яса та м’ясних продуктів обсяг виробленої продукції зріс на 4,2%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 7,2%. З початку 2021р. вироблено 4,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 35,4 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 48,2 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 6,2 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 2,2 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 905,2 тис.т олій соняшникової та сафролової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 76,6 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 10,3 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 14,6 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 11,4 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 10,9 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 6,1 млн.л чист.спирту горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 19,7 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 10,3 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 6,8 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 93,3%, виробництві одягу – 83,5%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 94,2%. За січень–лютий 2021р. вироблено 10,0 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 214,6 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 11,6 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 79,0 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 79,0 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 7,5 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції скоротився на 6,1%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 1,6%, у виробництві паперу та паперових виробів – на 4,4%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 19,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції скоротився на 9,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 111,8%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 116,5%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 98,6%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 100,5%. За 2 місяці 2021р. виготовлено 0,9 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 4,0 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 1,1 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 27,6 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 0,9 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 9,6%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 92,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 100,0%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 86,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції зменшився на 3,6%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 0,4%, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 13,7%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 2,3%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 17,8%, готових металевих виробів – на 10,6%. З початку 2021р. виплавлено 3,4 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 1,8 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 158,8 тис.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі легованої (крім неіржавної), 21,5 тис.т труб і трубок, зварних, круглого поперечного перерізу, гарячого або холодного формування, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі іншої, крім неіржавної, 16,5 тис.т листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

У машинобудуванні індекс промислової продукції становив 91,9%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 105,7%, електричного устатковання – 124,6%, машин і устатковання загального призначення – 84,6%, для сільського та лісового господарства – 123,6%, металургії – 76,0%, добувної промисловості та будівництва – 97,8%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 83,2%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 86,8%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 54,0%. За січень–лютий 2021р. вироблено 146 тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 395 машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 113 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 1,9 тис. причепів та напівпричепів інших, 184 вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,5%. За 2 місяці 2021р. вироблено 27,1 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими та атомними електростанціями відповідно 10,9 млрд.кВт·год і 13,9 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2021р. порівняно із відповідним періодом 2020р. становив 93,9%, у т.ч. у підприємствах – 93,0%, у господарствах населення – 95,2%.

За січень–лютий п.р. реалізовано на забій 545 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,8% менше порівняно із відповідним періодом 2020р., вироблено 1,1 млн.т молока (на 4,8% менше) та 2,0 млрд.шт яєць (на 16,1% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 36%, 59% та 39%.

За розрахунками, на 1 березня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,0 млн. голів (на 5,7% менше, ніж на 1 березня 2020р.), у т.ч. корів – 1,7 млн (на 5,5% менше), свиней – 5,8 млн (на 2,7% більше), овець і кіз – 1,2 млн (на 5,2% менше), птиці всіх видів – 190,1 млн. голів (на 5,9% менше). У господарствах населення утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 75%; свиней – 37%, овець і кіз – 87%, птиці всіх видів – 43%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–лютому 2021р. порівняно із відповідним періодом 2020р. зменшився на 24,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 30,0%, а продукції тваринництва збільшився на 2,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–лютий 2021р. порівняно із відповідним періодом 2020р. зросли на 62,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 71,2%, тваринництва – на 20,5%. У лютому п.р. порівняно з січнем 2021р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 4,0%, у т.ч. рослинництва – на 4,6%, тваринництва – знизилися на 0,3%.

На 1 березня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 15,9 млн.т зерна (на 11,2% менше проти 1 березня 2020р.), у т.ч. 4,6 млн.т пшениці, 9,9 млн.т кукурудзи, 0,8 млн.т ячменю; запаси насіння соняшнику становили 3,6 млн.т (на 31,2% менше, ніж на 1 березня 2020р.).

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 15,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2021р. порівняно з січнем–лютим 2020р. становив 87,2%.

Обсяги будівництва будівель скоротились на 7,4% (житлових – на 2,5%, нежитлових – на 11,3%), інженерних споруд – на 19,9%.

Нове будівництво склало 45,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 26,7%, реконструкція та технічне переоcнащення – 27,7%.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської, Одеської та Київської областей) виконано 75,8% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні 2021р. експорт товарів становив 3927,5 млн.дол. США, імпорт – 3902,0 млн.дол. Порівняно із січнем 2020р. експорт зменшився на 5,5% (на 227,6 млн.дол.), імпорт – на 5,2% (на 213,6 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 25,5 млн.дол. (у січні 2020р. також позитивне – 39,5 млн.дол.).

Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні та електричні машини, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості й деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2020р. збільшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, жирів та олії тваринного або рослинного походження, електричних машин. Натомість зменшилась частка зернових культур, залишків і відходів харчової промисловості.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 1541,0 млн.дол., або 39,2% від загального обсягу експорту,  та зменшився порівняно із січнем 2020р. на 2,8%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 26,2% від загального обсягу експорту, мінеральні продукти – 18,9%, недорогоцінні метали та вироби з них – 16,7%, механічні та електричні машини – 15,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Індії та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Чехії на 67,8%, США – на 37,6%, Німеччини – на 26,6%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 20,6%, Італії – на 16,3%, Китаю – на 14,9%, Індії – на 14,8%, Польщі – на 9,5%, Туреччини – на 3,2%, зменшився до Єгипту на 57,2%, Нідерландів – на 51,9%, Іспанії – на 33,6%, Білорусі – на 22,3%, Румунії – на 13,3%, Болгарії – на 4,8%.

Основу товарної структури українського імпорту складали механічні та електричні машини, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного походження, готові харчові продукти й текстильні матеріали та текстильні вироби.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 1501,1 млн.дол., або 38,5% від загального обсягу,  та зменшився проти січня 2020р. на 2,6%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 21,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 19,0%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 13,6%, мінеральні продукти – 12,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,7%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Японії.

Порівняно із січнем 2020р. імпорт товарів збільшився з Угорщини на 106,8%, Іспанії – на 22,2%, Словаччини – на 19,8%, Нідерландів – на 15,6%, Італії – на 5,3%, Румунії – на 4,7%, зменшився з Франції на 26,8%, Німеччини – на 24,6%, США – на 18,4%, Російської Федерації – на 14,3%, Польщі – на 12,6%, Індії – на 12,4%, Туреччини – на 10,8%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2021р. становив 431,1 млрд.грн. Порівняно із січнем–лютим 2020р. його фізичний обсяг знизився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, який уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2021р. становив 201,1 млрд.грн, що на 4,6% більше від обсягу січня–лютого 2020р. У лютому п.р. порівняно з лютим 2020р. оборот зріс на 5,6%, проти січня 2021р. – на 1,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому 2021р. становив 145,7 млрд.грн, що на 5,7% більше від обсягу січня–лютого 2020р. У лютому п.р. роздрібний товарооборот становив 73,8 млрд.грн і проти лютого 2020р. зріс на 6,5%, проти січня 2021р. – на 1,2%.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 41,2 млрд.ткм, або 95,0% від обсягу січня–лютого 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 85,1 млн.т вантажів, що становить 94,9% від обсягів січня–лютого 2020р.

Залізничним транспортом у січні–лютому 2021р. перевезено 43,8 млн.т вантажів, що на 7,4% менше, ніж у січні–лютому 2020р. Перевезення зерна та продуктів перемелу знизилося на 35,4%, цементу – на 26,8%, чорних металів – на 5,6%, залізної та марганцевої руди – на 4,7%, будівельних матеріалів – на 3,6%, лісових вантажів – на 3,5%, нафти і нафтопродуктів – на 2,1%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 33,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 17,2%, коксу – на 4,1%, кам’яного вугілля – на 3,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–лютому 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 5,9 млрд.ткм, який зменшився на 14,3% порівняно із січнем–лютим 2020р., та перевезено 26,5 млн.т вантажів, що на 4,7% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

Водним транспортом у січні–лютому 2021р. перевезено вантажів у обсязі 0,4 млн.т, що на 20,1% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

У січні–лютому 2021р. порівняно із січнем–лютим 2020р. на 2,1% збільшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом.

Вантажообіг авіаційного транспорту в січні–лютому 2021р. становив 44,1 млн.ткм, що на 50,6% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Авіаційним транспортом перевезено 12,7 тис.т вантажів, що на 10,6% більше, ніж у січні–лютому 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту у січні–лютому 2021р. становив 7,7 млрд.пас.км, або 51,3% від обсягу січня–лютого 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 396,8 млн. пасажирів, або 58,7% від обсягу січня–лютого 2020р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–лютим 2020р. зменшилося на 49,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 166,7 млн. пасажирів, що на 42,2% менше, ніж у січні–лютому 2020р. Авіаційним транспортом перевезено 0,6 млн. пасажирів, що на 62,6% менше, ніж у відповідному періоді 2020р. Міським електротранспортом перевезено 218,3 млн. пасажирів, що на 39,9% менше, ніж у січні–лютому 2020р.

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
12.04.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше