Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–травень 2021 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 41442,6 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2021р. чисельність населення зменшилася на 145,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 50,7 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2021р. становила 89,0 тис. осіб, померлих – 242,7 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 17,3 млн. осіб, із них у віці 15–70 років – 17,2 млн. осіб, що на 4,6% менше, ніж у І кварталі 2020р.

У складі робочої сили, серед осіб віком 15 років і старше, 89,6% належали до зайнятих осіб, а решта 10,4%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину молодь у віці 15–34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 15,5 млн. осіб, а серед осіб віком 15–70 років – 15,4 млн. осіб. Порівняно з І кварталом 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15–70 років зменшилася на 1067,2 тис. осіб, або на 6,5%.

У І кварталі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,6% населення відповідного віку, в осіб віком 15–70 років – 55,0%. Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищим у чоловіків порівняно з жінками та мешканців міської місцевості, ніж у сільських жителів.

Кількість безробітного населення  віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології Міжнародної організації праці, складала по 1,8 млн. осіб.

У І кварталі 2021р. рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 10,4% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 10,5%.

Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищий у жінок порівняно з чоловіками (10,6% проти 10,4%) та у сільських жителів, ніж у мешканців міської місцевості (11,6% проти 10,0%). Найвищий рівень безробіття населення (за методологією МОП) спостерігався у молоді віком 15–24 роки (19,7%), а найнижчий – у осіб віком 30–34 роки (8,2%) та осіб віком старше 60 років.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 14,6 млн. осіб, що на 4,4% більше, ніж у І кварталі 2020р. Із загальної кількості осіб, які не працювали або не шукали роботу майже дві третини (65,6%) складали пенсіонери, кожен сьомий був студентом (учнем денної форми навчання) або виконував домашні (сімейні) обов’язки.

 

Доходи населення

 

У січні–травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13110 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники професійної, наукової та технічної діяльності, фінансових та страхових установ, сфери інформації та телекомунікацій, а також авіаційного транспорту; серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,9 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 73% від середнього рівня по економіці.

Середня номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у трьох із них вона перевищила середній рівень по Україні: м.Київ – 19174 грн, Донецька область – 14253 грн, Київська – 13322 грн. Найнижчий рівень номінальної заробітної плати, який не перевищував 81% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Волинській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 112,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в січні–травні 2021р. збільшилася на 28,3%, або на 739,1 млн.грн, і на 1 червня 2021р. становила 3350,7 млн.грн, що дорівнює 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021р.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні–травні 2021р. спостерігалося на підприємствах із добування кам'яного та бурого вугілля (на 120,5 млн.грн), із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 107,5 млн.грн) і будівництва (на 58,4 млн.грн).

Збільшення боргу в січні–травні п.р. спостерігалось у 21 регіоні, а найсуттєвіше – у Львівській (на 144,2 млн.грн), Дніпропетровській (на 113,8 млн.грн) областях та м.Києві (на 159,1 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилась на 4,8% і на 1 червня 2021р. становила 144,2 тис. осіб, або 2,0% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 23,2 тис.грн, що в 1,7 раза перевищує середню заробітну плату за травень 2021р.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2021р. становив 106,1% (у відповідному періоді попереднього року – 101,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,8%. Найбільше (на 42,7–13,5%) зросли ціни на соняшникову олію, фрукти, цукор, м’ясо птиці та овочі. На 9,5–3,1% стали дорожчими продукти переробки зернових, хліб, рис, яловичина, макаронні вироби, масло, риба та продукти з риби, сметана, сири, сало. Водночас на 6,1% подешевшали яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 17,5%, водопостачання – на 11,0%, природний газ – на 4,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,0% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 4,8% та послуг лікарень на 4,7%.

Ціни на транспорт зросли на 5,8% передусім через подорожчання палива та мастил на 18,1% і проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 10,9% та 5,8% відповідно.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–травні 2021р. становив 120,9% (у відповідному періоді попереднього року – 103,9%).

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 49,0%, переробній промисловості – на 18,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 11,0%.

Індекс цін у будівництві в січні–квітні 2021р. становив 108,9% (у відповідному періоді попереднього року – 103,7%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 7,3%, інженерних споруд – на 10,9%.

 

Промисловість

 

У січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. індекс промислової продукції становив 102,2%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 1,2%, у т.ч. у добуванні кам'яного та бурого вугілля – на 15,3%, металевих руд – на 5,4%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 21,4%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу випуск промислової продукції скоротився на 4,8%. За 5 місяців 2021р. видобуто 8,0 млрд.м³ природного газу, 683,2 тис.т сирої нафти, випущено (видобуто) 22,8 млн.т руди та концентратів залізних агломерованих, 9,7 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості випуск промислової продукції зріс на 2,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 8,9%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 23,9%, молочних продуктів – на 8,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,3%, тютюнових виробів – на 16,5%. Разом із цим у виробництві м’яса та м’ясних продуктів одержано приріст продукції (3,8%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (1,9%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (15,3%), напоїв (2,4%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (10,5%). З початку 2021р. вироблено 12,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 91,2 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 134,6 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 93,2 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 5,8 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 2,1 млн.т олій соняшникової та сафролової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 191,3 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 28,6 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 36,7 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 29,6 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 28,3 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 18,6 млн.л чист. спирту горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 65,9 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 35,1 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 21,3 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 110,1%, у т.ч. у текстильному виробництві – 119,4%, виробництві одягу – 90,1%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 136,6%. За січень–травень 2021р. вироблено 26,8 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 548,9 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 34,2 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 143,4 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 173,9 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 22,5 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 9,0%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 7,4%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 18,5%. Водночас обсяг виробленої продукції у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації зменшився на 1,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції скоротився на 4,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 109,0%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 108,6%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 101,6%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 95,5%. За 5 місяців 2021р. виготовлено 2,3 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 17,2 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 3,2 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 70,6 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 2,8 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 5,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 110,5%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 108,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 112,0%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст продукції становив 7,1%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – 12,2%, чавуну, сталі та феросплавів – 8,7%, іншої продукції первинного оброблення сталі – 19,8%, готових металевих виробів – 3,7%. Разом із цим у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів випуск промислової продукції зменшився на 11,8%. За січень–травень 2021р. виплавлено 8,7 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено
4
,5 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 451,3 тис.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі легованої (крім неіржавної), 60,2 тис.т труб і трубок, зварних, круглого поперечного перерізу, гарячого або холодного формування, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі іншої, крім неіржавної, 59,3 тис.т листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

У машинобудуванні індекс промислової продукції становив 110,4%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 116,3%, електричного устатковання – 137,6%, машин і устатковання загального призначення – 103,8%, для сільського та лісового господарства – 136,2%, металургії – 69,5%, добувної промисловості та будівництва – 109,5%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 103,4%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 145,3%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 69,8%. З початку 2021р. вироблено 469 тракторів із потужністю двигуна більше 59 кВт, 1,1 тис. машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 308 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 6,5 тис. причепів та напівпричепів інших, 744 вагони вантажні та вагони-платформи, залізничні або трамвайні, несамохідні.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,9%. За 5 місяців 2021р. вироблено 64,2 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими та атомними електростанціями відповідно 21,4 млрд.кВт·год і 35,8 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95,5%, у т.ч. у підприємствах – 96,3%, у господарствах населення – 94,5%.

За січень–травень п.р. реалізовано на забій 1,4 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,5% менше порівняно з відповідним періодом 2020р., вироблено 3,4 млн.т молока (на 5,3% менше) та 6,0 млрд.шт яєць (на 14,0% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 32%, 67% та 50%.

За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,2 млн. голів (на 6,8% менше, ніж на 1 червня 2020р.), у т.ч. корів – 1,7 млн (на 5,9% менше), свиней – 6,1 млн (на 1,6% більше), овець і кіз – 1,4 млн (на 5,9% менше), птиці всіх видів – 220,7 млн. голів (на 4,5% менше). У господарствах населення утримувалось 69% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 74%; свиней – 39%, овець і кіз – 89%, птиці всіх видів – 49%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 20,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 24,7%, продукції тваринництва – на 0,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2021р. порівняно із січнемтравнем 2020р. зросли на 59,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 66,9%, тваринництва – на 21,4%. У травні п.р. порівняно з квітнем 2021р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 0,5%, у т.ч. тваринництва – на 5,9%, а рослинництва зросли на 0,3%.

На 1 червня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 6,9 млн.т зерна (на 13,6% більше проти 1 червня 2020р.), у т.ч. 2,4 млн.т пшениці, 3,6 млн.т кукурудзи, 0,5 млн.т ячменю; запаси насіння соняшнику становили 1,4 млн.т (на 38,7% менше, ніж на 1 червня 2020р.).

 

Будівництво

 

У січні–травні 2021р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 54,4 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. становив 93,9%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 1,9% (житлових – на 14,7%). Будівництво інженерних споруд зменшилось на 14,0%, нежитлових будівель – на 6,6%.

Нове будівництво склало 40,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 31,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 27,8%.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Київської та Полтавської областей) виконано 73,3% загального обсягу будівництва.

 

Транспорт

 

У січні–травні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 113,2 млрд.ткм, або 100,4% від обсягу січня–травня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 237,5 млн.т вантажів, що на 3,7% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Залізничним транспортом у січні–травні 2021р. перевезено 122,1 млн.т вантажів, що на 1,9% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Перевезення будівельних матеріалів збільшилося на 18,8%, брухту чорних металів – на 15,8%, кам’яного вугілля – на 14,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,1%, лісових вантажів – на 14,0%, цементу – на 13,1%, коксу – на 5,0%, чорних металів – на 3,1%, нафти і нафтопродуктів – на 1,1%. Разом із цим перевезення зерна та продуктів перемелу знизилося на 22,7%, залізної та марганцевої руди – на 4,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–травні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 17,4 млрд.ткм, який збільшився на 3,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено 80,3 млн.т вантажів, що на 13,3% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Водним транспортом у січні–травні 2021р. перевезено вантажів в обсязі 1,2 млн.т, що на 9,2% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

У січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. на 4,9% зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом.

Вантажообіг авіаційного транспорту в січні–травні 2021р. становив 103,7 млн.ткм, що на 23,0% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Авіаційним транспортом перевезено 27,2 тис.т вантажів, що на 11,7% більше, ніж у січні–травні 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–травні 2021р. становив 16,3 млрд.пас.км, або 84,1% від обсягу січня–травня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 803,0 млн. пасажирів, що на 14,5% менше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–травнем 2020р. зменшилося на 17,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 337,0 млн. пасажирів, що на 14,6% менше, ніж у січні–травні 2020р. Авіаційним транспортом перевезено 1,6 млн. пасажирів, що на 17,2% менше, ніж у відповідному періоді 2020р. Міським електротранспортом перевезено 441,2 млн. пасажирів, що на 14,3% менше, ніж у січні–травні 2020р.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2021р. становив 1206,9 млрд.грн. Порівняно із січнем–травнем 2020р. його фізичний обсяг знизився на 3,6%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–травні 2021р. становив 537,6 млрд.грн, що на 14,3% більше від обсягу січня–травня 2020р. У травні п.р. порівняно з травнем 2020р. оборот зріс на 22,7%, проти квітня 2021р. – на 5,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2021р. становив 391,7 млрд.грн, що на 13,5% більше від обсягу січня–травня 2020р. У травні п.р. роздрібний товарооборот становив 84,8 млрд.грн і проти травня 2020р. зріс на 20,9%, проти квітня 2021р. – на 4,0%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–квітні 2021р. експорт товарів становив 19093,9 млн.дол. США, імпорт – 20392,8 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2020р. експорт збільшився на 18,8% (на 3018,9 млн.дол.), імпорт – на 20,3% (на 3436,2 млн.дол.). Негативне сальдо склало 1298,9 млн.дол. (у січні–квітні 2020р. також негативне – 881,6 млн.дол.).

Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні та електричні машини, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості й деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнемквітнем 2020р. збільшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, електричних машин. Натомість зменшилась частка зернових культур, жирів та олії тваринного або рослинного походження, залишків і відходів харчової промисловості та механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 7473,6 млн.дол., або 39,1% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно із січнем–квітнем 2020р. на 24,5%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 25,4% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 20,1%, мінеральні продукти – 16,9%, механічні та електричні машини – 14,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Індії та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Чехії на 84,1%, Китаю – на 57,3%, Німеччини – на 50,4%, США – на 42,9%, Туреччини – на 41,3%, Польщі – на 40,3%, Румунії – на 33,9%, Індії  – на 30,6%, Італії – на 25,8%, зменшився до Єгипту на 32,1%, Іспанії – на 12,3%, Нідерландів – на 9,9%, Білорусі – на 3,2%.

Основу товарної структури українського імпорту складали механічні та електричні машини, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, продукти рослинного походження й текстильні матеріали та текстильні вироби.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки, електричних машин, фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 8416,9 млн.дол., або 41,3% від загального обсягу, та збільшився проти січня–квітня 2020р. на 15,5%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 20,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 20,0%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 14,1%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 12,2%, мінеральні продукти – 8,9%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 7,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем–квітнем 2020р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії на 113,5%, Чехії – на 49,9%, Білорусі – на 49,5%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 44,3%, Угорщини – на 41,3%, Нідерландів – на 34,6%, Японії – на 28,3%, Італії – на 26,7%, Китаю – на 20,1%, Польщі – на 19,3%, США – на 17,6%, зменшився зі Словаччини на 23,6%, Литви – на 7,7% та Німеччини – на 2,0%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за І квартал 2021р. є позитивним і становить 166,0 млрд.грн прибутків (у І кварталі 2020р. 4,9 млрд.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 72,2%, отримано 218,6 млрд.грн прибутку (на 9,4% більше, ніж у І кварталі 2020р.).

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 13 в.п. і становила 27,8%. Цими підприємствами допущено 52,6 млрд.грн збитків (майже у 4 рази менше проти аналогічного періоду 2020р.).

За видами економічної діяльності значна частка збиткових підприємств спостерігалась у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (61,2%); у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (46,0%); у професійній, науковій та технічній діяльності (34,0%); у будівництві (33,7%).

 

 

 

Державна служба статистики України

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
12.07.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше