Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–серпень 2021 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2021р. становила 41362,4 тис. осіб.

Загальне скорочення чисельності населення в січні–липні 2021р. склало 226,0 тис. осіб. При цьому природне скорочення становило 237,6 тис. осіб (на 72,0 тис. осіб більше, ніж за відповідний період попереднього року), міграційний приріст – 11,6 тис. осіб (на 4,5 тис. осіб більше).

Кількість живонароджених у січні–липні 2021р. становила 158,3 тис. осіб, померлих – 395,9 тис. осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше в І півріччі 2021р. становила 17,4 млн. осіб, з них у віці 15–70 років – 17,3 млн. осіб, що на 2,2% менше, ніж у І півріччі 2020р.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 90,1% належали до зайнятих осіб, а решта 9,9%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину – молодь у віці 15–34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у І півріччі 2021р. становила 15,7 млн. осіб, а серед осіб віком 15–70 років – 15,6 млн. осіб. Порівняно з І півріччям 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15–70 років зменшилася на 466,9 тис. осіб, або на 2,9%.

У І півріччі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,2% населення відповідного віку, у осіб віком 15–70 років – 55,6%. Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищим у чоловіків порівняно з жінками та мешканців міської місцевості, ніж у сільських жителів.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, становила по 1,7 млн. осіб.

У І півріччі 2021р. рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15 років і старше та у віці 15–70 років становив 9,9% робочої сили відповідного віку.

Серед осіб віком 15–70 років цей показник був вищий у жінок порівняно з чоловіками (10,1% проти 9,8%) та в сільських жителів, ніж у мешканців міської місцевості (10,8% проти 9,5%). Найвищий рівень безробіття населення (за методологією МОП) спостерігався в молоді віком 15–24 роки (18,4%), а найнижчий – у осіб віком 30–34 роки (8,5%) та осіб віком 60 років і старше.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15 років і старше, у І півріччі 2021р. становила 14,5 млн. осіб, що на 1,2% більше, ніж у І півріччі 2020р. Із загальної кількості осіб, які не працювали або не шукали роботу, майже дві третини (65,4%) складали пенсіонери, кожен шостий був студентом (учнем денної форми навчання) або виконував домашні (сімейні) обов’язки.

  

Доходи населення

 

У січні–серпні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 13525 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, професійної, наукової та технічної діяльності, фінансових та страхових установ, сфери інформацій та телекомунікацій, а також авіаційного транспорту; серед промислових видів діяльності – підприємств із добування кам’яного та бурого вугілля, із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,0 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 74,5% від середнього рівня по економіці.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у трьох із них вона перевищила середній рівень по Україні: м.Київ – 19705 грн, Донецька область – 14545 грн, Київська – 13760 грн. Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати, який не перевищував 82% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 111,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в січні–серпні 2021р. збільшилася на 35,9%, або на 1317,2 млн.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 3928,8 млн.грн., що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

Суттєве збільшення заборгованості в січні–серпні 2021р. спостерігалося на підприємствах із добування кам’яного та бурого вугілля (на 246,3 млн.грн) та виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 155,7 млн.грн).

Збільшення заборгованості з виплати заробітної плати в січні–серпні п.р. спостерігалось у 23 регіонах, а найсуттєвіше – у Дніпропетровській (на 207,6 млн.грн), Львівській (на 179,6 млн.грн), Донецькій (на 147,4 млн.грн) областях та м.Києві (на 441,9 млн.грн).

Кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, збільшилась на 0,7% і на 1 вересня 2021р. становила 155,3 тис. осіб, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 25,3 тис.грн, що в 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2021р.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2021р. становив 106,2% (у відповідному періоді попереднього року – 101,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,8%. Найбільше (на 45,0% та 34,1%) зросли ціни на соняшникову олію та цукор. На 12,1–5,1% стали дорожчими фрукти, хліб, продукти переробки зернових, рис, м'ясо та м'ясопродукти, масло, риба та продукти з риби, макаронні вироби, сметана. Водночас на 15,9% подешевшали овочі, на 6,7% – яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 18,6%, водопостачання – на 11,8%, природний газ – на 11,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,6% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 8,0% та амбулаторних послуг на 7,0%.

Ціни на транспорт зросли на 8,9% передусім через подорожчання палива та мастил на 23,4%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 19,0% та 13,1% відповідно.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні–серпні 2021р. становив 133,7% (у відповідному періоді попереднього року – 104,6%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 66,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 40,9%, переробній промисловості – на 23,7%.

Індекс цін у будівництві в січні–липні 2021р. становив 114,4% (у відповідному періоді попереднього року – 104,2%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 12,7%, інженерних споруд – на 16,5%.

 

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. індекс промислової продукції становив 101,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробленої промислової продукції зросли на 1,2%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 6,8%, металевих руд – на 4,6%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 22,8%. Водночас у добуванні сирої нафти та природного газу спостерігалося зменшення обсягів виробленої промислової продукції на 3,7%. За 8 місяців 2021р. видобуто 12,8 млрд.м³ природного газу, 1,1 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 36,9 млн.т руди та концентратів залізних агломерованих, 15,3 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості приріст обсягів виробленої промислової продукції становив 1,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяги виробленої промислової продукції скоротилися на 10,7%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 29,3%, молочних продуктів – на 6,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 0,6%, тютюнових виробів – на 13,2%. Разом із цим у виробництві м’яса та м’ясних продуктів одержано приріст продукції (2,0%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (1,2%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (3,0%), напоїв (1,0%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (11,3%). З початку 2021р. вироблено 21,4 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 145,5 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 232,0 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 155,0 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 16,9 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 2,5 млн.т олій соняшникової та сафролової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 297,7 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 48,0 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 58,1 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 48,5 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 42,5 тис.т цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках), 31,2 млн.л чист. спирту горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 122,7 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 66,3 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 36,8 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 105,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – 120,7%, виробництві одягу – 88,3%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 118,9%. За січень–серпень 2021р. вироблено 41,4 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 835,3 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 52,5 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 285,4 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 309,8 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 36,4 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробленої промислової продукції збільшилися на 8,7%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 5,7%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 3,7%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 18,1%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення одержано приріст обсягів виробленої промислової продукції 6,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 102,8%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 99,8%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 92,3%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 98,1%. З початку 2021р. виготовлено 3,4 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 30,1 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 5,3 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 120,3 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 4,3 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги виробленої промислової продукції скоротилися на 5,0%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 112,4%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 116,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, приріст обсягів виробленої промислової продукції становив 7,1%, у т.ч. у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – 16,6%, чавуну, сталі та феросплавів – 8,0%, іншої продукції первинного оброблення сталі – 15,0%, готових металевих виробів – 4,2%. Разом із цим у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів спостерігалося скорочення обсягів виробленої промислової продукції на 7,7%. За 8 місяців 2021р. виплавлено 14,2 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 7,2 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 749,9 тис.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі легованої (крім неіржавної), 94,3 тис.т труб і трубок, зварних, круглого поперечного перерізу, гарячого або холодного формування, із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі іншої, крім неіржавної, 110,0 тис.т листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої.

У машинобудуванні індекс промислової продукції становив 109,8%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 109,4%, електричного устатковання – 134,1%, машин і устатковання загального призначення – 102,0%, для сільського та лісового господарства – 128,3%, металургії – 69,0%, добувної промисловості та будівництва – 114,1%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 110,6%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 143,8%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 83,8%. За січень–серпень 2021р. вироблено 693 трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт, 1,9 тис. машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, 558 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 10,0 тис. причепів та напівпричепів інших, 1,2 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробленої промислової продукції зросли на 1,6%. З початку 2021р. вироблено 98,0 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими та атомними електростанціями відповідно 31,6 млрд.кВт·год і 55,3 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108,4%, у т.ч. у підприємствах – 113,7%, у господарствах населення – 102,1%. Індекс продукції рослинництва становив 114,8%, продукції тваринництва – 95,2%.

Станом на 1 вересня п.р. зібрана площа культур зернових та зернобобових становила 10,1 млн.га (63,7% площ, посіяних під урожай 2021р.), що на 6,0% більше, ніж на початок вересня 2020р. Обсяг виробництва (валовий збір) культур зернових та зернобобових становив 43,8 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 26,3% більше, ніж було одержано на початок вересня торік; у середньому з 1 га зібраної площі одержано по 43,2 ц зерна (на 19,3% більше).

За січень–серпень п.р. у господарствах усіх категорій жива маса сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, становила 2,1 млн.т, що на 2,0% менше порівняно з відповідним періодом 2020р., виробництво (валовий надій) молока становив 6,0 млн.т (на 6,2% менше), яєць від птиці свійської – 9,9 млрд.шт (на 14,5% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,2 млн. голів (на 6,4% менше, ніж на 1 вересня 2020р.), у т.ч. корів – 1,7 млн (на 5,9% менше), свиней – 6,1 млн (на 1,0% менше), овець і кіз – 1,3 млн (на 5,6% менше), птиці свійської – 240,7 млн. голів (на 1,5% менше).

Індекс цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, що її виробляють, за січень–серпень 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. становив 152,3%, у т.ч. продукції рослинництва – 157,9%, продукції тваринництва – 121,4%. У серпні 2021р. порівняно з липнем 2021р. індекс цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами, становив 97,8%, у т.ч. продукції рослинництва – 96,3%, продукції тваринництва – 107,5%.

На 1 вересня 2021р. маса зерна культур зернових і зернобобових у наявності у підприємств, які займаються їхнім зберіганням та переробленням, і підприємств, які їх вирощують, становила 24,2 млн.т (на 40,4% більше проти 1 вересня 2020р.), у т.ч. 17,7 млн.т пшениці, 1,2 млн.т кукурудзи, 3,5 млн.т ячменю; маса насіння соняшнику – 0,7 млн.т (на 12,9% менше, ніж на 1 вересня 2020р.).

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2021р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 121,0 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. становив 101,8%.

Обсяги виробленої будівельної продукції з будівництва будівель зросли на 7,0% (житлових – на 21,1%). Обсяги виробленої будівельної продукції з будівництва інженерних споруд зменшились на 2,4%, нежитлових будівель – на 1,6%.

Нове будівництво склало 34,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,4%, реконструкція та технічне переоcнащення – 26,7%.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, та Вінницької областей) виконано 71,6% загального обсягу будівництва.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 188,4 млрд.ткм, або 101,5% від обсягу січня–серпня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 398,5 млн.т вантажів, що становить 104,3% від обсягів січня–серпня 2020р.

Залізничним транспортом у січні–серпні 2021р. перевезено 201,7 млн.т вантажів, що на 2,6% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Перевезення брухту чорних металів збільшилося на 19,2%, будівельних матеріалів – на 16,4%, цементу – на 15,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 13,3%, коксу – на 10,0%, лісових вантажів – на 9,3%, кам’яного вугілля – на 6,6%, чорних металів – на 6,4%, нафти і нафтопродуктів – на 1,2%. Разом із цим перевезення зерна та продуктів перемелу знизилося на 16,3%, залізної та марганцевої руди – на 3,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 29,8 млрд.ткм, який збільшився на 9,2% порівняно з відповідним періодом попереднього року, та перевезено 141,7 млн.т вантажів, що на 18,6% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Водним транспортом у січні–серпні 2021р. перевезено вантажів в обсязі 3,2 млн.т, що на 3,1% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

У січні–серпні 2021р. порівняно із січнем–серпнем 2020р. обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом зменшилися на 17,4%.

Вантажообіг авіаційного транспорту в січні–серпні 2021р. становив 212,2 млн.ткм, що на 6,2% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Авіаційним транспортом перевезено 55,3 тис.т вантажів, що на 1,3% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–серпні 2021р. становив 41,1 млрд.пас.км, або 126,8% від обсягу січня–серпня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 1729,9 млн. пасажирів, що на 4,3% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–серпнем 2020р. збільшилося на 21,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 718,0 млн. пасажирів, що на 1,2% більше, ніж у січні–серпні 2020р. Авіаційним транспортом перевезено 5,9 млн. пасажирів, що на 90,7% більше, ніж у відповідному періоді 2020р. Міським електротранспортом перевезено 950,2 млн. пасажирів, що на 5,2% більше, ніж у січні–серпні 2020р.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 2027,1 млрд.грн. Порівняно із січнем–серпнем 2020р. його фізичний обсяг знизився на 8,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, який уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2021р. становив 908,3 млрд.грн, що на 12,9% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні п.р. порівняно із серпнем 2020р. оборот зріс на 9,6%, проти липня 2021р. – на 1,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 658,5 млрд.грн, що на 13,0% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні п.р. роздрібний товарооборот становив 90,7 млрд.грн і проти серпня 2020р. зріс на 10,4%, проти липня 2021р. – на 1,5%.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–липні 2021р. експорт товарів становив 35514,7 млн.дол. США, імпорт товарів – 37240,0 млн.дол. Порівняно із січнем–липнем 2020р. експорт товарів збільшився на 33,4% (на 8900,3 млн.дол.), імпорт товарів – на 28,6% (на 8286,5 млн.дол.). Негативне сальдо склало 1725,3 млн.дол. (у січні–липні 2020р. також негативне 2339,1 млн.дол.).

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) порівняно із січнем–липнем 2020р. збільшився на 48,4% та становив 14232,5 млн.дол., або 40,1% від його загального обсягу.

Найбільшу питому вагу в експорті товарів до країн ЄС мали: продукти агропромислового комплексу та харчової промисловості – 23,9% від загального обсягу, недорогоцінні метали та вироби з них – 23,6%, мінеральні продукти – 16,8%, механічні та електричні машини – 13,5%.

Серед країн-членів ЄС найбільше експортувалися товари до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів, серед інших країн світу – до Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Індії та США.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Чехії на 107,7%, Польщі – на 67,6%, Італії – на 65,6%, Туреччини – на 58,5%, США – на 57,6%, Румунії – на 43,2%, Німеччини – на 40,0%, Китаю – на 36,5%, Угорщини – на 27,3%, Індії  – на 21,2%, водночас зменшився до Єгипту на 18,9%.

Імпорт товарів із країн ЄС проти січня–липня 2020р. збільшився на 25,6% і становив 15414,5 млн.дол., або 41,4% від його загального обсягу.

Найбільшу питому вагу в імпорті товарів із країн ЄС мали: механічні та електричні машини – 20,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 18,3%, продукти агропромислового комплексу та харчової промисловості – 13,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 12,9%, мінеральні продукти – 9,2%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 7,9%.

Серед країн ЄС найбільші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Польщі, Італії та Франції, серед інших країн світу – з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії на 135,9%, Чехії – на 68,0%, Білорусі – на 62,0%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 54,1%, Угорщини – на 33,5%, Литви – на 31,9%, Туреччини – на 30,6%, Італії – на 29,8%, Китаю – на 27,3%, Японії – на 25,6%, Польщі – на 24,1%, Франції – на 20,5%, Німеччини – на 13,3%, Російської Федерації – на 12,3%, США – на 8,3%, зменшився зі Словаччини на 17,5%.

Основу товарної структури українського експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні та електричні машини, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості й деревина і вироби з деревини.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. у структурі експорту товарів збільшилась питома вага чорних металів, руд, шлаку і золи, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась питома вага зернових культур, жирів та олії тваринного або рослинного походження, механічних машин та залишків і відходів харчової промисловості.

Основу товарної структури українського імпорту складали механічні та електричні машини, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби й продукти рослинного походження.

Порівняно із січнем–липнем 2020р. у структурі імпорту товарів збільшилась питома вага палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась питома вага електричних машин, фармацевтичної продукції.

 

Діяльність  підприємств

 

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім сільськогосподарських підприємств) за І півріччя 2021р. є позитивним і становить 384,9 млрд.грн прибутків, що у 13,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2020р.

Прибутковими підприємствами, питома вага яких у загальній кількості становила 74,6%, отримано 461,7 млрд.грн прибутку, що в 1,8 раза більше, ніж за І півріччя 2020р.

Питома вага збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 11,2 в.п. і становила 25,4%. Цими підприємствами допущено 76,8 млрд.грн збитку, що по відношенню до аналогічного періоду 2020р. менше у 3,0 раза.

Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (55,3%); у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (44,8%).

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
12.10.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше