Публікації              Експрес-випуски

Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Показники діяльності суб’єктів господарювання

Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2010–2020)

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2020)

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2020)

Показники діяльності суб'єктів господарювання, згруповані за спеціальними агрегаціями (2010-2020)

 

Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва

Витрати на персонал суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

    Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємств (2010-2020) 

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

Показники діяльності підприємств

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2020)

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012‒2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2020)

Кількість магазинів роздрібної торгівлі та їх торгова площа за видами економічної діяльності у 2018-2020 роках

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності (2010-2020)

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями (2010–2020)

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за видами економічної діяльності (2012-2020)

Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду за видами економічної діяльності (2012−2020)

Кількість діючих підприємств за однорідними видами діяльності (2012–2020)

Валовий операційний дохід за видами економічної діяльності (2012-2020)

Витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року та платежі агенствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників за видами економічної діяльності (2019-2020)

Витрати на придбання енергопродуктів та платежі підрядникам за видами економічної діяльності (2012-2020)

Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для перепродажу, валова маржа від перепродажу товарів, дохід від продажу основних засобів за видами економічної діяльності (2012−2020)

Загальна вартість куплених товарів та послуг за видами економічної діяльності (2017-2020)

Зміна запасів товарів та послуг за видами економічної діяльності у 2012-2020 роках

Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (2010-2020)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020) 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Витрати на оплату праці за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010−2020)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати до оподаткування підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (I квартал, I півріччя, 9 місяців 2016-2021)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості (I квартал, I півріччя, 9 місяців 2016-2021)

Прибуток до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Збиток до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Питома вага підприємств, які отримали збиток, у загальній кількості підприємств, за видами економічної діяльності у розрізі регіонів (2014−2020)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Чистий прибуток (збиток) підприємств

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

Чистий прибуток (збиток)  підприємств за видами економічної діяльності промисловості

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Формування чистого прибутку (збиток) підприємств

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної та всієї діяльності  підприємств  за видами економічної діяльності промисловості

Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

Показники балансу підприємств

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

Необоротні активи підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

Поточні зобов’язання і забезпечення підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

Власний капітал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

Методологічні пояснення

Довідка

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації: 29.12.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше