Методологічні пояснення

 

У розділі наведено дані про кількість економічно активних підприємств (далі – активні підприємства) та основні показники статистики демографії підприємств.

Показник кількості активних підприємств формується за показниками Реєстру статистичних одиниць, який є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України та включає підприємства нефінансового, фінансового сектору економіки, сектору загального державного управління та сектору некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки (КІСЕ). Завдання, функції та порядок ведення реєстру визначені Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, затвердженим наказом Держстату від 16.12.2009 № 481.

Показники статистики демографії підприємств розраховані відповідно до Методологічних положень щодо спостереження за динамікою та демографією підприємств на основі Реєстру статистичних одиниць, затверджених наказом Держкомстату від 22.12.2010 № 526 (зі змінами), Методики розрахунку показників демографії підприємств, затвердженої наказом Держстату від 07.08.2014 № 228 (зі змінами). .

Основним завданням демографії підприємств є аналіз життєвого циклу підприємства на різних стадіях його існування, від моменту народження до моменту смерті.

Статистика демографії підприємств охоплює підприємства нефінансового та фінансового сектору економіки відповідно до КІСЕ, які здійснюють види діяльності, що пов’язані із сільським господарством (секція А), промисловістю (секції В, С, В, Е), будівництвом (секція F), торгівлею (секція G) та послугами (секції H-N (крім діяльності холдингових компаній)), згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Поняття, що використовуються в інформації, наведені відповідно до методологічної документації та в такому значенні:

активне підприємство – статистична одиниця, яка здійснює реалізацію продукції, робіт, послуг чи має найманих працівників, за даними форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність) або адміністративних джерел;

генеральна сукупність (основа вибірки) – сукупність усіх активних статистичних одиниць із заданими характеристиками, які планується вивчати й досліджувати при проведенні статистичного спостереження в наступному році (далі − генеральна сукупність підприємств);

коефіцієнт плинності підприємств − це сума частки народжених та частки померлих підприємств у році t;

коефіцієнт виживання народжених підприємств це відношення кількості підприємств, які народилися у році t-і та вижили у році t, до кількості народжених підприємств у році t-і, представлене у відсотках;

частка народжених підприємств у загальній кількості активних підприємств – це відношення кількості народжених підприємств у рік t до кількості активних підприємств у генеральній сукупності підприємств року t, представлене у відсотках;

частка померлих підприємств у загальній кількості активних підприємств − це відношення кількості померлих підприємств у рік t до кількості активних підприємств у генеральній сукупності підприємств року t, представлене у відсотках;

частка виживших народжених підприємств у загальній кількості активних підприємств − це відношення кількості підприємств, які народилися у році t-і та вижили у році t, до кількості активних підприємств у генеральній сукупності підприємств року t, представлене у відсотках.

Інформація представлена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
27.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше