Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

(Публікації)

 

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція / Ринок праці /  Доходи та умови життя / Соціальний захист

 

Економічна статистика

 Національні рахунки / Діяльність підприємств / Сільське, лісове та рибне господарство / Енергетика / Транспорт / Навколишнє_середовище / Зовнішньоекономічна_діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації

 

Багатогалузева статистична інформація

/ Комплексні статистичні публікації / Регіональна статистика

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічний щорічник "Населення України"

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Чисельність наявного населення України"

10

 

 

 

 

24

01.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком"

10

 

 

 

 

 

24

01.01.2021

 

 

 

 

 

 

Збірник "Природний рух населення України"

10

 

 

 

 

 

14

2020

 

 

 

 

 

 

Збірник "Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя"

10

 

 

 

 

 

 

 

13

2020

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Робоча сила України" (українською мовою)

07

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

 

 

 

Збірник "Робоча сила України" (англійською мовою)

07

 

 

 

 

 

 

 

31

2020

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Праця України"

05

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

 

 

 

 

Збірник "Заробітна плата за професійними групами"

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2020

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наявність у домогосподарствах України товарів тривалого користування"

07

 

 

18

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів"

07

 

 

 

 

 

 

27

2020

 

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"

07

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

 

30

2021

 

 

 

 

 

Збірник "Доступ домогосподарств України до Інтернету"

07

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціальний захист населення України"

05

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

 

 

 

 

Збірник "Жінки і чоловіки в Україні"

05

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2020

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Національні рахунки України" (українською та англіською мовами)

02

 

26

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України"  (українською та англіською мовами)

02

 

 

 

 

31

2010-2020

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця "витрати–випуск" України в основних цінах 

02

 

 

 

 

28

2019

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Діяльність суб’єктів господарювання"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2020

 

Збірник "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2010-2020

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Сільське господарство України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

17

2020

 

 

 

Збірник "Баланси та споживання продуктів харчування населенням України"

06

 

 

 

 

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

Збірник "Рослинництво України"

06

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Тваринництво України"

06

 

 

 

 

17

2020

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Паливно-енергетичні ресурси України"

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

2020

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Промисловість України"

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2016-2020

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Транспорт України"

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2020

 

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Зовнішня торгівля України"

08

 

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

 

Збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС"

08

 

 

 

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчі ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси споживчих цін"

09

 

 

30

1991-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціни виробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси цін виробників"

09

 

 

30

2015-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наукова та інноваційна діяльність України"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

2020

 

 

Навколишнє середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Довкілля України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексні статистичні публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Статистичний щорічник України»

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

Збірник «Україна у цифрах»

15

 

 

 

 

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

Доповідь "Про соціально-економічне становище України"

15

11

01-11.20

09

2020

11

1.21

08

01-02.21

07

01-03.21

10

01-04.21

08

01-05.21

09

01-06.21

09

01-07.21

08

01-08.21

10

01-09.21

09

01-10.21

Бюлетень "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України"

15

11

01-11.20

09

2020

12

01.21

08

01-02.21

13

01-03.21

10

01-04.21

12

01-05.21

09

01-06.21

08

01-07.21

08

01-08.21

10

01-09.21

08

01-10.21

Повідомлення "Соціально-економічне становище України"

15

13

01-11.2020

11

2020

15

01.2021

12

01-02.2021

12

01-03.2021

14

01-04.2021

12

01-05.2021

11

01-06.2021

13

01-07.2021

12

01-08.2021

12

01-09.2021

13

01-10.2021

Регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Регіони України» (2 частини)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2020

Бюлетень "Соціально-економічне становище регіону"

10

06

01-11.20

05

01-12.20

05

01.21

05

01-02.21

07

01-03.21

04

01-04.21

06

01-05.21

05

01-06.21

06

01-07.21

06

01-08.21

05

01-09.21

06

01-10.21

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення за регіонами України

02

 

26

2008-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт 

02

 

 

 

29

2015-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

02

Департамент статистики національних рахунків

04

Департамент структурної статистики

05

Департамент соціальної статистики

06

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

07

Департамент обстежень домогосподарств

08

Департамент статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики

09

Департамент статистики цін

10

Департамент статистики населення

15

Департамент поширення інформації та комунікацій

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
26.05.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше