18.03.2019

Статистична інформація

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (остаточні дані) (І-ІV кв. 2017)

Індекси сільськогосподарської продукції (01-02.2019)

Публікації

Збірник "Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування" (2018)