23.03.2020

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Експрес-випуски

Промислове виробництво (01-02.2020)

Статистична інформація

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Виробництво промислової продукції за видами (01-02.20)

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах (01-02.20)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01.2020)

Зведені національні рахунки (IV кв. 2019)

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (щомісячна оперативна інформація) (01.2020)

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами  (01.2020)

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019, 2019)

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі (01-02.2020)

Перевезення вантажів залізничним транспортом (01-02.2020)

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі (01-02.2020)

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (01-02.2020)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi (щомісячна оперативна інформація) (01.2020)

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація) (01.2020)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (щомісячна оперативна інформація) (01.2020)

1-ціни (пром) (місячна)*

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
26.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше