25.03.2020

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (2019)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами (2019)

Використання палива (щомісячна інформація) (02.2020)

Зайняте населення по регіонах (2019)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами (2019)

Запаси палива (щомісячна інформація) (02.2020)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами (2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах (2019)

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах (2019 (остаточні дані))

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (2019)

Рівень зайнятості населення по регіонах (2019)

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах (2019)

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами  (2019)

Робоча сила по регіонах (2019)

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (2019)

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності (2019)

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
13.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше