31.03.2020

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (02.2020)

Доходи та витрати населення (2019 (попередні дані))

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2019 роках

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2019 роках

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2000-2018)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2000-2018)

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг (02.2020)

Зайняте населення за професійними групами та статтю  у 2010-2019 роках

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (2019)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (IV кв. 2019)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (2019)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості (2019)

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами (2019)

Неформально зайняте населення по регіонах (2019)

Основні показники ринку праці (2000-2019)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (2019)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (02.2020)

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги (02.2020)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (02.2020)

1-ЕД (річна)*

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
02.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше