24.04.2020

Оприлюднення інформації

 Подання звітності

Статистична інформація

Валовий національний дохід (остаточні дані) (І-ІV кв. 2018)

Валовий національний дохід (уточнені дані) (І-ІV кв. 2019)

Викиди діоксиду вуглецю по регіонах (2004-2019)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2019)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря по регіонах  (1990-2019)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря України (1990-2019)

Використання палива (щомісячна інформація) (03.2020)

Групування підприємств за розмірами зібраної площі основних сільськогосподарських культур  (2019)

Запаси палива (щомісячна інформація) (03.2020)

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (03.2020)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (03.2020)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-03.2020)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (03.2020)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-03.2020)

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі (01-12.2019 (остаточні дані))

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі (01-12.2019 (остаточні дані))

Публікації

Збірник "Рослинництво України" (2019)

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
25.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше