25.09.2020

 

Оприлюднення інформації

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (01-06.20)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами (01-06.20)

Використання палива (щомісячна інформація) (08.20)

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах (2019 (остаточні дані))

Зайняте населення по регіонах (01-06.20)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами (01-06.20)

Запаси палива (щомісячна інформація) (08.20)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів (2019 (остаточні дані))

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами (01-06.20)

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах (01-06.20)

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів (2019 (остаточні дані))

Поводження з відходами по регіонах (2019 (остаточні дані))

Поводження з побутовими та подібними відходами (2011-2019)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 20)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 20)

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І півр. 20)

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (01-06.20)

Рівень зайнятості населення по регіонах (01-06.20)

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах (01-06.20)

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами (01-06.20)

Робоча сила по регіонах (01-06.20)

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах (1995-2019)

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів (2019 (остаточні дані))

Утворення відходів по регіонах (2019 (остаточні дані))

Утворення та поводження з відходами (1995-2019)

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів (2019 (остаточні дані))

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів (2019 (остаточні дані))

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 20)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І півр. 20)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств по регіонах (І півр. 20)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (І півр. 20)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (І півр. 20)

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств по регіонах (І півр. 20)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
26.08.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше