30.09.2020

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-08.20)

Доходи та витрати населення (ІI кв.2020 (попередні дані))

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (08.20)

Статистична інформація

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг (08.20)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-06.20)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (ІІ кв. 2020)

Наявність і рух матеріальних активів, ступінь зносу матеріальних активів, індекс матеріальних активів за видами економічної діяльності (2019)

Наявність і рух необоротних активів за видами економічної діяльності, за видами активів (2019)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (01-06.20)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості (01-06.20)

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами (01-06.20)

Неформально зайняте населення по регіонах (01-06.20)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (01-06.20)

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги (08.20)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (08.20)

Публікації

Збірник "Діти, жінки та сім'я в Україні" (2019)

Збірник "Наукова та інноваційна діяльність України" (2019)

 

Подання звітності

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
26.08.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше