30.12.2020

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-11.20)

Доходи та витрати населення (ІIІ кв.2020(попередні дані))

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (11.20)

Статистична інформація

Валовий внутрішній продукт (1990-2019)

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2016-2019)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу (2016-2019)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2016-2019)

Доходи та витрати населення (остаточні дані) (2012-2019)

Доходи та витрати населення (попередні дані) (ІІІ кв. 20)

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг (11.20)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-09.20)

Зведені національні рахунки (2019)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (ІІІ кв. 20)

Наявний дохід населення (попередні дані) (ІІІ кв. 20)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (01-09.20)

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості (01-09.20)

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами (01-09.20)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (01-09.20)

Рахунки інституційних секторів економіки (2019)

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги (11.20)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (11.20)

Таблиця  "витрати-випуск" у цінах споживачів (2019)

 

Подання звітності

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
26.11.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше