02.03.2021

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01.21)

Статистична інформація 

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (01.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (01.21)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (01.21)

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань (2006-2021) (01.21)

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2021 роках (01.21)

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (01.21)

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (за періоди з початку року) (01.21)

Індекси промислової продукції по регіонах  (01.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (01.21)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (01.21)

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Рух кадрів за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Рух кадрів по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (IV кв. 20; 01.21)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року (01.21)

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (01.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (01.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (01.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (01.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01.21)

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць (01.21)

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Середня кількість працівників по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності (IV кв. 20)

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (IV кв. 20)

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал (IV кв. 20)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (01.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (01.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (01.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року (01.21)

 

Подання звітності 

24-сг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
01.03.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше