25.03.2021

 

Оприлюднення інформації

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах (2020)

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості, віковими групами  (2020)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення (2020 (попередні дані))

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення по регіонах (2020  (попередні дані))

Використання палива (щомісячна інформація) (02.2021)

Зайняте населення по регіонах (2020)

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами  (2020)

Запаси палива (щомісячна інформація) (02.2021)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, віковими групами  (2020)

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах  (2020)

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах (2020)

Рівень зайнятості населення по регіонах (2020)

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах (2020)

Робоча сила за статтю, типом місцевості, віковими групами (2020)

Робоча сила по регіонах (2020)

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (2020)

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності  (2020)

Темп зростання/зниження викидів забруднюючих речовин і парникових газів від пересувних джерел забруднення на одну особу (2015-2020(попередні дані))

 

Подання звітності

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)*

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
25.03.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше