30.03.2021

 

Оприлюднення інформації

Статистична інформація

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2020 роках (2020)

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2020 роках (2020)

Валовий регіональний продукт (2004-2019)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (02.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (02.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах (02.21)

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (02.21)

Зайняте населення за професійними групами та статтю  у 2010-2020 роках (2020)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (2020)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-02.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (02.21)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (02.21)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (2020)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (2020)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевост та віковими групами (2020)

Неформально зайняте населення по регіонах (2020)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (2020)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-02.21)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року (01-02.21)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-02.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (02.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (02.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах (02.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (02.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (02.21)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць (02.21)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (02.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (02.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01-02.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах (02.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року (01-02.21)

Публікації

Збірник "Індекси споживчих цін" (1991-2020)

Збірник "Індекси цін виробників" (2015-2020)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
23.02.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше