26.04.2021

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту (01-03.21)

Статистична інформація

Валовий національний дохід (остаточні дані) (І-ІV кв. 2019)

Валовий національний дохід (уточнені дані) (І-ІV кв. 2020)

Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по регіонах (2004-2020)

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по регіонах  (1990-2020)

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (2020)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря України (1990-2020)

Використання палива (щомісячна інформація) (03.2021)

Запаси палива (щомісячна інформація) (03.2021)

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця (03.2021)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (03.2021)

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-03.2021)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць) (03.2021)

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року) (01-03.2021)

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами (2020)

Рослинництво (1991-2020)

Темп зростання/зниження викидів забруднюючих речовин і парникових газів від стаціонарних джерел викидів на одну особу по регіонах (2015-2020)

 

Подання звітності

Фінансова звітність*, 1

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)*

1-послуги (квартальна)*

3-торг (квартальна)*

1-опт (квартальна)*

2-інвестиції (квартальна)*

31-авто (квартальна)*

31-вод (квартальна)*

51-вант (два рази на рік) *

 

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

 

1 терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.

 

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
25.03.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше