31.05.2021

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-04.21)

Статистична інформація

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (04.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (04.21)

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах  (04.21)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС  (остаточні дані) (2020)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) (2020)

Динаміка географічної структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020 (уточнені дані))

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020) (2020)

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами (2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані))

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2000, 2005, 2010-2020 (уточнені дані))

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) (04.21)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу (остаточні дані) (І півріччя, ІІ півріччя 2020)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року (01-04.21)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця (04.21)

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року (04.21)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020)

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi (остаточні дані) (2020)

Продукція сільського господарства у постійних цінах (2020 (остаточні дані))

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами (остаточні дані) (2020)

Річні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з країнами світу (за видами послуг) (2020 (уточнені дані))

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (01-04.21)

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року (01-04.21)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (01-04.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (04.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості (04.21)

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах  (04.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності (04.21)

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості (04.21)

Середня заробітна плата за регіонами за місяць (04.21)

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число (04.21)

Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС  (остаточні дані) (2020)

Товарна структура зовнішньої торгівлі України (остаточні дані) (2020)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності (04.21)

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01-04.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року (01-04.21)

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах  (04.21)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС (2020 (уточнені дані))

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами (2020 (уточнені дані))

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами ЄС (2020 (уточнені дані))

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2020 (уточнені дані))

Щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу (за уточненими річними даними) (2020)

Щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі (за уточненими річними даними) (2020)

Публікації

Збірник "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України"  (українською та англіською мовами) (2010-2020)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
27.04.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше