30.09.2021

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Доходи та витрати населення (ІI кв.2021 (попередні дані))

Виробництво будівельної продукції (01-08.21)

Статистична інформація

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі Інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки (2021)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: електронна торгівля, аналіз "великих даних", фахівці та навички у сфері ІКТ, використання 3D-друку (2020)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-06.21)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (попередні дані) (ІІ кв. 21)

Наявність і рух матеріальних активів, ступінь зносу матеріальних активів, індекс матеріальних активів за видами економічної діяльності (2020)

Наявність і рух необоротних активів (у тому числі уведених у дію нових та ліквідованих активів) за видами економічної діяльності (2020)

Наявність і рух необоротних активів (у тому числі уведених у дію нових та ліквідованих активів)  за видами активів (2020)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (01-06.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-06.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевост та віковими групами (01-06.21)

Неформально зайняте населення по регіонах (01-06.21)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (01-06.21)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (08.21)

Публікації

Збірник "Жінки і чоловіки в Україні" (2020)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
26.08.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше