30.12.2021

 

Оприлюднення інформації

Експрес-випуски

Виробництво будівельної продукції (01-11.21)

Доходи та витрати населення (ІIІ кв.2021 (попередні дані))

Статистична інформація

Валовий внутрішній продукт (1990-2020)

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2016-2020)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу (2016-2020)

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2016-2020)

Доходи та витрати населення (остаточні дані) (2012-2020)

Доходи та витрати населення (попередні дані) (ІІІ кв. 21)

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-09.21)

Зведені національні рахунки (2020)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (попередні дані) (ІІІ кв. 21)

Наявний дохід населення (попередні дані) (ІІІ кв. 21)

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності (01-09.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості (01-09.21)

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та віковими групами (01-09.21)

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості (01-09.21)

Рахунки інституційних секторів економіки (2020)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (11.21)

Таблиця  "витрати-випуск" у цінах споживачів (2020)

Трудова діяльність волонтерів (2021)

 

Подання звітності

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
25.11.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше