Кабінет респондента

 

 

Календар подій

 

Березень 2020

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Квітень 2020

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

Новини

 

Населенням сплачено за ЖКП
 у
лютому 2020

19,8 млрд.грн

31.03.2020

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2010-2018)

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2018рр.)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за IV квартал 2019 року

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2010-2019рр.

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2010-2019 рр.

Зайняте населення за професійними групами та статтю у 2010-2019 роках

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2019 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2019 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2019 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2019 році

Неформально зайняте населення за регіонами у 2019 році

Основні показники ринку праці у 2010-2019 роках

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості у 2019 році

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг на 29.02.2020

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги у лютому 2020 року

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2020 року

Доходи та витрати населення у 2019 році

30.03.2020

Ціни на електроенергію для споживачів у II півріччі 2019 року

Ціни на природний газ для споживачів у II півріччі 2019 року

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2020 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2020 роках

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2020 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2020 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 березня 2020 року

Валовий регіональний продукт (2004-2018)

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2020 році, % до відповідного місяця попереднього року

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2020 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2020 рік

Підготовлено експрес-випуск:

Виробництво будівельної продукції у січні–лютому 2020 року

27.03.2020

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі y 2019 році

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах y 2019 році

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами у 2019 році

Рослинництво (1991-2019)

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2020 року

Заробітна плата у лютому 2020 року

26.03.2020

Особисті селянські господарства за регіонами на 1 січня 2020 року

Особисті селянські господарства на 1 січня 2020 року

Індекси гендерного паритету серед учнів, слухачів та студентів навчальних закладів України

Вища освіта у 2019 році

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за січень-лютий 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-лютий 2020 року

25.03.2020

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2019 році

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах у 2019 році (остаточні дані)

Використання палива за лютий 2020 року

Запаси палива на 1 березня 2020 року

Робоча сила за регіонами у 2019 році

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Рівень участі населення в робочій силі за регіонами у 2019 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2019 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за регіонами у 2019 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Зайняте населення за регіонами у 2019 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2019 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2019 році

24.03.2020

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець лютого 2020 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2020 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у лютому 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-лютому 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІV кварталі 2019 року

23.03.2020

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2019 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2019 році

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2019 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2019 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2019 рік

Зведені національні рахунки за ІV квартал 2019 року

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2019 році

Виробництво промислової продукції за видами у січні-лютому 2020 року

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-лютому 2020 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-лютому 2020 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-лютому 2020 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-лютому 2020 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-лютому 2020 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні 2020 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січені 2020 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні 2020 році

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за січень 2020 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень 2020 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за сiчень 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–лютому 2020 року

20.03.2020

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2020 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-лютому 2020 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-лютому 2020 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Кількість прибулих, вибулих по регіонах у січні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року

Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні 2020 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2020 року та середня чисельність у січні 2020 року

Підготовлено експрес-випуски:

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–лютому 2020 року

Валовий внутрішній продукт у І–ІV кварталах 2019 року й у 2019 році

Підсумки роботи транспорту в січні-лютому 2020 року

19.03.2020

Заклади вищої освіти (1990-2020)

Вища освіта в Україні у 2019 році

18.03.2020

Індекси сільськогосподарської продукції у 2020 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-лютому 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні 2020 року

17.03.2020

Середні ціни виробників промислової продукції у 2020 році

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2018 рік

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2018 році

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2018 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2018 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за 2018 рік

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−лютому 2020 року

16.03.2020

Обмежувальні протиепідемічні заходи в органах державної статистики з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

 

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 березня 2020 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-лютому 2020 року

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2020 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у лютому 2020 року (до грудня попереднього року)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні 2020 року

13.03.2020

Остання публікація Держстату за результатами державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010-2019)

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну (за періоди з початку року) у 2019 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці України/з України (за періоди з початку року) у 2019 році

Прямі інвестиції (боргові інструменти) (2010-2019)

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах у 2019 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу у 2019 році

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності у 2019 році

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (2015-2019 роки)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010-2019)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2020 році

Виробництво продукції тваринництва за видами у 2019 році (попередні дані)

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2020 року (попередні дані)

12.03.2020

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

11.03.2020

Коментар про перегляд даних щодо індексу обороту продукції промисловості за 2019 рік

 

Вагова структура за видами діяльності та основними промисловими групами для розрахунку індексу обороту продукції добувної та переробної промисловості

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 березня 2020 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 березня 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році (остаточні дані)

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у 2019 році

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року (до грудня попереднього року)

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами у 2019 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2019 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2019 році

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва  за видами по регіонах у 2019 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у 2019 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами по регіонах у 2019 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами(2018-2019)

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами (2018-2019)

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами (2018-2019)

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019)

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2019)

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію за видами (2018-2019)

10.03.2020

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-грудень 2019 року

Базовий індекс споживчих цін

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

06.03.2020

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції у 2019 році (остаточні дані) (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2019 році (остаточні дані)

Обсяг виконаної будівельної продукції за видами по регіонах у 2019 році (остаточні дані)

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2019 році (остаточні дані) (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у 2019 році (остаточні дані)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами в Україні (2014-2019)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2019)

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2019)

Індекси будівельної продукції за видами в Україні (2011-2019)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2019)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (за періоди з початку року)

Індекси будівельної продукції в Україні (2011-2019)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у IV кварталі 2019 року

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами

05.03.2020

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2020 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні 2020 року

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2020 році

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні 2020 року

Індекси будівельної продукції у січні 2020 року

Індекси будівельної продукції у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2019 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2019 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах у 1995-2019 роках

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у січні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні 2020 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах у січні 2020 року

04.03.2020

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості

Стан укладання колективних договорів по регіонах

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2019 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2019 році

03.03.2020

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2020 році

02.03.2020

 

Щодо перегляду базисного року (2016=100%)(оновлено)

Коментар про перегляд даних щодо індексів промислової продукції за 2019 рік

Коментар про перегляд даних щодо індексів будівельної продукції за 2019 рік

 

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2020 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2020 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2020 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2020 роках

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2020 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 лютого 2020 року

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2020 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2020 рік

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2019 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2020 році, % до відповідного місяця попереднього року

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2020 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2020 році

Підготовлено експрес-випуск:

Виробництво будівельної продукції у січні 2020 року

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 14.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс з відбору консультантів