Кабінет респондента

 

 

Календар подій

 

Грудень 2020

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Січень 2021

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

  

Статистика в смартфоні

 

 

 

 

   

Калькулятор інфляції

 

 

 

 З Новим 2021 роком!!!

Вітання Голови Держстату І. Вернера

 

Новини

Населенням сплачено за ЖКП
листопад 2020

11,6 млрд.грн

 

індекс будівельної продукції
січень–листопад 2020

102,8%

30.12.2020

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг на 30.11.2020

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги у листопаді 2020 року

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2020 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2020

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2020 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2020 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості у 2020 році

Наявний дохід населення за ІII квартал 2020 року

Доходи та витрати населення (2012-2019)

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за ІII квартал 2020 року

Доходи та витрати населення за ІII квартал 2020 року

Таблиця  "витрати-випуск" за 2019 рік (в цінах споживачів)

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2019 рік

Зведені національні рахунки за 2012-2019рр.

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2016-2019)

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу за 2016-2019рр.

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2016-2019рр.)

Валовий внутрішній продукт (1990-2019) (2016=100)

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2020 році

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення у ІІI кварталі 2020 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у листопаді 2020 року

 Виробництво будівельної продукції у січні–листопаді 2020 року

29.12.2020

Стартувала інформаційна кампанія EUКраїна

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-листопад 2020 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за січень-листопад 2020 року

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2020 роках

Сума заборгованості із виплати заробітної плати за регіонами у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2020 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2020 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2020 роках

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 грудня 2020 року

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2020 рік

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2020 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2020 рік

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2020 рік

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2020 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2020 році

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до попереднього місяця

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2020 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2020 році, у % до відповідного періоду попереднього року

28.12.2020

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році

Робоча сила по регіонах у 2020 році

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах у 2020 році

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах у 2020 році

Зайняте населення по регіонах у 2020 році

Рівень зайнятості населення по регіонах у 2020 році

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах у 2020 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах у 2020 році

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2020 року

Заробітна плата у листопаді 2020 року

24.12.2020

Використання палива за листопад 2020 року

Запаси палива на 1 грудня 2020 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець листопада 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-листопаді 2020 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у листопаді 2020 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-листопаді 2020 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у листопаді 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-вересень 2020 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-вересень 2020 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2020 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-вересень 2020 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-вересень 2020 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2020 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-вересень 2020 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІІІ кварталі 2020 року

23.12.2020

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-листопаді 2020 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-листопаді 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–листопаді 2020 року

22.12.2020

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2020 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2020 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2020 року

Зведені національні рахунки за ІII квартал 2020 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у III кварталі 2020 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2020 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2020 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у III кварталі 2020 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2020 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2020 рік

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2020 рік

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2020 році

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-листопаді 2020 року

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за січень-листопад 2020 року

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту за січень-листопад 2020 року

Вантажообіг за видами транспорту за січень-листопад 2020 року

Пасажирообіг за видами транспорту за січень-листопад 2020 року

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення (2016-2019)

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення за регіонами (2016-2019)

Кількість прибулих, вибулих по регіонах у січні-жовтні 2020 року

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-жовтні 2020 року

Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-жовтні 2020 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 листопада 2020 року та середня чисельність у січні-жовтні 2020 року

21.12.2020

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-жовтень 2020 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за липень-жовтень 2020 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами за жовтень 2020 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-жовтні 2020 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–жовтні 2020 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2020 року

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт у IІІ кварталі 2020 року

Підсумки роботи транспорту в січні‒листопаді 2020 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2020 року

18.12.2020

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-листопаді 2020 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-листопаді 2020 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2020 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році

Індекси сільськогосподарської продукції у 2020 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-листопаді 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні‒жовтні 2020 року

17.12.2020

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 грудня 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−листопаді 2020 року

16.12.2020

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-листопаді 2020 року

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 грудня 2020 року

Середні ціни виробників промислової продукції у 2020 році

15.12.2020

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у листопаді 2020 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у листопаді 2020 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2020 році (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–жовтні 2020 року

14.12.2020

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі за 9 місяців 2020 року

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах за 9 місяців 2020 року

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2020 році

11.12.2020

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 грудня 2020 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 грудня 2020 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

10.12.2020

Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007-2019 роки

Енергоємність за 2007-2019 роки

Загальне постачання первинної енергії за 2007-2019 роки

Кінцеве енергоспоживання за 2007-2019 роки

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2020 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2020 році

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами у 2020 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах січні-вересні 2020 року

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-вересні 2020 року

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва  за видами по регіонах у січні-вересні 2020 року

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2020 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у cічні-листопаді 2020 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2020 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2020 року (до попереднього місяця)

09.12.2020

Відповідно до рішення Уряду Всеукраїнський перепис населення має відбутися у 2023 році

Україна готується до перепису за реєстрами в раунді 2030 року

Базовий індекс споживчих цін

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-вересні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-вересні 2020 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за регіонами у січні-вересні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами у січні-вересні 2020 року

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами у січні-червні 2020 року

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами у січні-вересні 2020 року

Капітальні інвестиції за регіонами у січні-вересні 2020 року

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) у I півріччі 2020 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

08.12.2020

Енергетичний баланс України за 2019 рік (продуктовий)

Енергетичний баланс України за 2018 рік (продуктовий)

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-жовтень 2020 року

07.12.2020

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у ІII кварталі 2020 року

04.12.2020

Вітання Президента України В. Зеленського працівникам статистики України

Вітання Голови Верховної Ради України  Д. Разумкова з Днем працівників статистики

Вітання Прем'є-міністра України Д. Шмигаля з Днем працівників статистики

Вітання Міністра Кабінету Міністрів України О. Немчінова з Днем працівників статистики

Вітання Голови Держстату І. Вернера з нагоди професійного свята - Дня працівників статистики

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у жовтні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2020 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-жовтні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-жовтні 2020 року

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2020 році (до попереднього місяця)

03.12.2020

Індекси будівельної продукції у січні-жовтні 2020 року

Індекси будівельної продукції у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-жовтні 2020 року

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2020 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2020 році

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у січні-жовтні 2020 року

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2020 році

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2020 році

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах у січні-жовтні 2020 року

02.12.2020

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2020 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2020 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2020 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2020 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2020 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2020 році

 


Місяць року

1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 01.02.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)