Коментар про перегляд даних щодо індексів промислової продукції за 2019 рік

 

Відповідно до міжнародних стандартів у першому кварталі поточного року уточнено дані за попередній 2019 рік щодо промислового виробництва (експрес-випуск оприлюднено 26.02.2020: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/02/22.doc).

Такий перегляд проводиться раз на рік, що пов'язано з уточненням підприємствами обсягів виробництва протягом року.

Одночасно з цим індекси промислової продукції за 2019 рік були переглянуті у зв'язку із запровадженням нового базисного року (2016=100%, попередній базисний був 2010).

Ураховуючи, що з минулого базисного року пройшло 5 років, за цей час відбулись зміни як у ваговій структурі промислової продукції, так і  у динаміці виробництва.

Так, найбільший вплив на показники промисловості протягом 2019 року (скорочення виробництва спостерігалося за остаточними даними у 5 місяцях, за попередніми – у 9 місяцях) мало:

збільшення у 2016 р. порівняно з 2010 р.  частки окремих видів діяльності у валовій доданій вартості, зокрема у:

- у добуванні сирої нафти та природного газу – з 4,6% до 13,1%,

- виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – з 16,2% до 18,5%,

- металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – з 10,8% до 12,8%

та, відповідно, зменшення у:

- добуванні кам'яного та бурого вугілля з 8,3% до 3,1%,

- добуванні металевих руд – з 12,3% до 9,1%,

- виробництві коксу та коксопродуктів – з 2,5% до 0,8%,

- машинобудуванні – з 14,1% до 9,0%.

Ураховуючи це індекс промислової продукції за 2019р. порівняно з 2018р. за попередніми даними становив 98,2%, за остаточними – 99,5% (збільшився на 1,3 в.п.), у т.ч.:

у переробній промисловості – відповідно 98,0% і 100,9% (зріс на 2,9 в.п.),

у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – 100,0% і 98,4% (зменшився на 1,6 в.п.),

у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 95,9%  і 95,6% (зменшився на 0,3 в.п.).

 

Довідково.

1. Міжнародними стандартами передбачено, що відповідно до загальних критеріїв вибору базисного року це має бути "нормальний" або "середній" рік без екстремальних впливів та що базові роки мають мінятися через кожні п'ять років і закінчуватися цифрою "0" або "5". Тобто ураховуючи, що останнім базисним роком був 2010 рік, наступним мав стати  2015 рік. Проте у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України (АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей) 2015 рік мав екстремальні впливи. Ураховуючи це новим еталонним/базисним роком був визначений наступний рік, тобто 2016. Крім того, протягом 2010-2015 років з метою приведення до європейських стандартів відбувались зміни й у методології проведення державних статистичних спостережень.

2. У зв'язку зі визначенням нового базисного року (2016=100%) ретроспективні розрахунки будуть здійснюватися починаючи з даних за 2015 рік (найближчий до базисного з урахуванням втрати економічної території). До 2014 року включно коректним буде використовувати річні дані, розраховані з базисним 2010 роком.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 02.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше