Коментар про перегляд даних щодо індексу обороту продукції промисловості за 2019 рік

 

Відповідно до міжнародних стандартів у першому кварталі поточного року уточнено дані за попередній 2019 рік щодо індексу обороту продукції добувної та переробної промисловості з урахуванням індексів  внутрішнього та зовнішнього обороту Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) (01-12.2019 остаточні дані)

Такий перегляд проводиться раз на рік, що пов'язано з уточненням підприємствами обсягів реалізованої промислової продукції  протягом року.

Одночасно з цим індекси обороту продукції промисловості за 2019 рік були переглянуті у зв'язку із запровадженням нового базисного року (2016=100%, попередній базисний був 2010).

Ураховуючи, що з минулого базисного року пройшло 5 років, за цей час відбулися зміни у ваговій структурі обсягів реалізованої промислової продукції.

Так, зменшилась частка окремих видів діяльності в обсязі реалізованої промислової продукції, зокрема у:

- металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – з 24,8% до 21,1%,

- машинобудуванні – з 12,0% до 8,7%,

натомість збільшилась у:

- виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – з 23,2% до 28,3%.

 

Довідково.

1. Міжнародними стандартами передбачено, що відповідно до загальних критеріїв вибору базисного року це має бути "нормальний" або "середній" рік без екстремальних впливів та що базові роки мають мінятися через кожні п'ять років і закінчуватися цифрою "0" або "5". Тобто ураховуючи, що останнім базисним роком був 2010 рік, наступним мав стати  2015 рік. Проте у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України (АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей) 2015 рік мав екстремальні впливи. Ураховуючи це новим еталонним/базисним роком був визначений наступний рік, тобто 2016. Крім того, протягом 2010-2015 років з метою приведення до європейських стандартів відбувалися зміни й у методології проведення державних статистичних спостережень.

2. У зв'язку зі визначенням нового базисного року (2016=100%) ретроспективні розрахунки були здійснені, починаючи з даних за 2015 рік (найближчий до базисного з урахуванням втрати економічної території). До 2014 року включно коректним буде використовувати щомісячні дані, розраховані з базисним 2010 роком.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 11.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше