Повідомлення

19.08.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС статистики національних рахунків

 

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

 

У вівторок, 7 вересня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

·         "Річні національні рахунки"

·         "Регіональні рахунки"

·         "Квартальні національні рахунки"

·         "Таблиця "витрати-випуск"

 

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

 

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму

 

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

 

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

 

Учасники від Держстату:

 

Наталія Морозова – заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій-начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Ірина Нікітіна – директор департаменту статистика національних рахунків;

Олена Трипутень – начальник відділу зведених національних рахунків;

Дмитро Білик – начальник відділу квартальних фінансових рахунків;

Тетяна Радченко – головний спеціаліст відділу річних національних рахунків;

Катерина Чередарик – заступник начальника відділу регіональних рахунків.

 

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

 

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

 

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів

16.08.2021

Щодо оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2021 року

 

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати  формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

 

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у червні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу»

 

перенесено на третю декаду вересня.

13.08.2021

Щодо оприлюднення оновлених даних щодо зовнішньої торгівлі послугами

 

Повідомляємо, що Держстат здійснив позаплановий перегляд даних щодо зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2021 року та 2020 рік у зв’язку із уточненням даних респондентами.

 

Переглянуті дані будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Держстату в експрес-випусках "Зовнішня торгівля України послугами у І півріччі 2021 року" та "Зовнішньоторговельний баланс України у І півріччі 2021 року" (розділ "Експрес-випуски" вебсайту), а також  у відповідних таблицях у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/ "Зовнішня торгівля послугами" та у статистичних збірниках "Зовнішня торгівля України" та "Співробітництво між Україною та країнами ЄС" у розділі "Статистична інформація" /"Публікації"/"Зовнішньоекономічна діяльність".

10.08.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС статистики цін

 

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

 

У четвер, 26 серпня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

·         "Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)"

·         "Зміни цін на ринку житла"

·         "Зміни цін у будівництві"

·         "Зміни цін виробників промислової продукції"

·         "Зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій"

·         "Зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом"

·         "Зміни цін виробників послуг".

 

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

 

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму.

 

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

 

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

 

Учасники від Держстату:

 

Наталія Морозова, заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій – начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Ольга Калабуха – директор департаменту статистики цін;

Надія Профацька – заступник директора департаменту статистики цін-начальник відділу статистики споживчих цін;

Катерина Істратенко – начальник відділу статистики цін виробників промислової продукції;

Наталія Лисенко – начальник відділу статистики цін будівництва та житла.

 

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

 

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

 

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів.

 

02.08.2021

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) <http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk002_2016.htm.

16.06.2021

Оприлюднення оновлених даних національних рахунків

 

Інформуємо, що 22.06.2021 Держстат оприлюднить результати позапланового перегляду даних національних рахунків, проведеного у зв'язку з переглядом даних платіжного балансу НБУ, про що повідомлялося 02.06.2021:

(http://ukrstat.org/Noviny/new2020/zmist/novini/povidoml.htm)

 

Зміни стосуються квартальних і річних національних рахунків, таблиць "витрати-випуск", регіональних рахунків (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ, зокрема, щодо «Реінвестованих доходів підприємств» за 2015-2020 роки та «Послуг з фінансового посередництва, що вимірюються непрямим шляхом» за 2017-2020 роки).

Переглянуті дані національних рахунків за 2015–2020 роки будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Держстату в розділах:

- "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" / "Квартальні національні рахунки",  "Річні національні рахунки", "Таблиця  "витрати-випуск": (http://ukrstat.org/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm);

- "Багатогалузева статистична інформація" / "Регіональна статистика" / "Економічна статистика" / "Валовий регіональний продукт": (http://ukrstat.org/operativ/menu/menu_u/sestr.htm).

 

14.06.2021

Про припинення оприлюднення органами державної статистики статистичної інформації щодо порядку народження дитини у матері

 

Інформуємо, що у зв’язку із затвердженням Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136) (далі – Порядок), згідно з яким у медичному висновку про народження відсутня інформація про те, яка за рахунком дитина народилася у матері, статистична інформація щодо кількості живонароджених, починаючи з даних за 2020 рік, буде сформована та оприлюднена без розподілу живонароджених за порядком народження дитини у матері.

 

Відповідно до Порядку інформацію щодо черговості живонародження оприлюднює Національна служба охорони здоров’я України

02.06.2021

Щодо внесення змін до статистичної інформації "Вища та фахова передвища освіта в Україні" за 2020 рік

 

Повідомляємо, що Держстат здійснив позаплановий перегляд даних щодо випуску фахівців із закладів фахової передвищої освіти за рівнями освіти за 2020/21 навчальний рік.

 

Переглянуті дані будуть оприлюднені 01.06.2021 на офіційному вебсайті Держстату в статистичній інформації "Вища та фахова передвища освіта в Україні" за 2020 рік у розділі "Статистична інформація"/"Демографічна та соціальна статистика"/"Освіта".

 

02.06.2021

 

Щодо врахування в національних рахунках зміни показників платіжного балансу НБУ

 

Для складання національних рахунків Держстат використовує дані платіжного балансу, які розробляє Національний банк України (НБУ).

 

НБУ запровадив нову методику, відповідно до якої до платіжного балансу включено показники «Реінвестовані доходи підприємств» та  «Послуги з фінансового посередництва, що вимірюються непрямим шляхом» (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1), та  у зв’язку з цим здійснив позаплановий перегляд даних платіжного балансу.

 

Звертаємо увагу, що наразі Держстат для збереження зіставності рядів даних оприлюднює показники національних рахунків, розраховані на основі даних платіжного балансу, обчислених НБУ за старою методикою.

 

Переглянуті дані національних рахунків за 2015–2020 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ) будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Держстату найближчим часом, про що буде повідомлено додатково.

 

17.05.2021

 

Щодо оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2021 року

 

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати  формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

 

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у березні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу»

перенесено на третю декаду червня.

 

30.04.2021

 

До уваги користувачів

Щодо змін методології державного статистичного спостереження "Мережа та діяльність закладів освіти".

 

У 2021 році відбулися зміни в методології формування даних щодо мережі та діяльності закладів освіти.

 

Уперше з урахуванням положень Закону України "Про фахову передвищу освіту" запроваджено розробку статистичної інформації щодо мережі та діяльності закладів фахової передвищої освіти.

 

Узагальнення показників щодо діяльності закладів вищої та фахової передвищої освіти в регіональному розрізі відбувається згідно з місцем реєстрації юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб (до 2020 року заклади вищої освіти подавали звіти за формами державних статистичних спостережень з урахуванням даних своїх відокремлених підрозділів, які зараховувалися за місцем реєстрації закладу вищої освіти).

На відміну від попередніх років, замість відмінених форм державних статистичних спостережень як джерела даних використано:

адміністративні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти – для інформації по закладах вищої та фахової передвищої освіти;

адміністративні дані Державної інформаційної системи освіти – для інформації по закладах дошкільної освіти.

 

11.03.2021

 

До уваги користувачів ЄДРПОУ

 

Інформуємо, що 09 березня 2021 року набув чинності наказ Державної служби статистики від 02 листопада 2020 року № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", зареєстрований у Міністерстві юстиції 22 лютого 2021 року за № 224/35846.

 

09.03.2021

 

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ).

 

01.03.2021

 

До уваги користувачів

Щодо змін методології державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати".

 

30 грудня 2020 року наказом Держстату було затверджено методологічні положення державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", з якими можна ознайомитися за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/374/374.pdf.

Джерелом інформації для зазначеного спостереження є форма № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці", затверджена наказом Держстату від 21.07.2020 №222 (http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2021/zmist_al.htm.), яку подають юридичні особи відібрані Держстатом відповідно до критеріїв кількості найманих працівників за видами економічної діяльності.

Основні відмінності запровадженої методології полягають у наступному:

– узагальнення показників ДСС за ознакою території відбувається згідно з місцем реєстрації юридичної особи, а також в розрізах відповідно до чинних національних класифікаторів: за видами діяльності на державному та регіональному рівні, за регіонами, організаційно-правовими формами господарювання, джерелами фінансування.

– не передбачено узагальнення та оприлюднення інформації, із виділенням категорії, по підприємствах, щодо яких порушена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Для порівняння в динаміці інформація наведена в експрес-випуску та статистичній інформації на 1 січня 2021 року та за 2020 рік перерахована.

 

17.02.2021

 

Щодо оприлюднення статистичної інформації у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм

 

Повідомляємо, що оприлюднення статистичної інформації за результатами щомісячних державних статистичних спостережень (починаючи з даних за січень 2021 року) у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм (крім   м. Києва) відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад розпочнеться у другому кварталі поточного року.

 

Це пов’язано з тим, що Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який використовувався для формування статистичної інформації, втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», якою передбачено ліквідацію низки існуючих та утворення нових районів, зміну їх адміністративно-територіального поділу.

На заміну КОАТУУ запроваджується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 12.01.2021 № 3).

Для переходу на новий Кодифікатор Держстатом здійснюється комплекс необхідних заходів технологічного та методологічного характеру,  після завершення виконання яких органи державної статистики забезпечать формування статистичної інформації у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм.

 

 

27.11.2020

 

Щодо показників початку та завершення будівництва

 

Статистична інформація щодо показників початку та завершення будівництва  формується органами державної статистики щоквартально. Джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності (далі - Реєстр), що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом, Мінрегіоном та Держархбудінспекцією.

 

У зв’язку із запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 559), складовою якої є Реєстр, статистична інформація щодо показників початку та завершення будівництва за січень-вересень 2020 року сформована за адміністративними даними за січень-червень п.р. та в подальшому може бути актуалізована.

Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.

 

21.10.2020

 

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС соціальної статистики

 

У рамках проведення щорічної інвентаризації державних статистичних спостережень (ДСС) Держстат запроваджує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

 

У четвер, 22 жовтня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за тематикою соціального блоку: "Ринок праці", "Охорона здоров’я", "Соціальний захист", "Населені пункти та житло", "Туризм".

 

З планами державних статистичних спостережень можна ознайомитися за посиланнями:

План на 2020 рік –  http://ukrstat.org/plan_stat/2020/plan_2020.zip

План на 2021 рік – http://ukrstat.org/plan_stat/2020/plan_2021.zip

 

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

 

Учасники від Держстату:

 

Наталія Морозова, заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій - начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Алла Солоп, заступник директора департаменту обстежень домогосподарств;

Представники департаменту соціальної статистики:

Інесса Сеник - директор департаменту

Ольга Кармазіна  - заступник директора департаменту

Андрій Герасименко - заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу соціальних програм і одноразових обстежень

Ірина Яценко - начальник відділу соціальних сателітних рахунків

Оксана Сеник - начальник відділу статистики туризму

Тетяна Бочкарьова - заступник директора департаменту - начальник відділу статистики оплати праці та соціально-трудових відносин

Надія Михайлюк - начальник відділу статистики гуманітарної сфери

 

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzInkr4PHDNEgw3bU-d05gD1CKiE-Yl90YN3iJJFd2QVjjqA/viewform?usp=sf_link

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

 

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemRM2hC0EEkY8g-7xMKk4BJNeK0-1Z19s1BUTa1e3Cj5U5tw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

 

21.09.2020

 

З 1 липня 2020 року запроваджено в дію нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України від 4 червня 2020 року № 674-IX "Про митний тариф України".

Ураховуючи викладене, з метою коректного відображення інформації у таблицях на рівні 4-8 знаків УКТЗЕД, публікація таблиці "Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу" на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) здійснюватиметься двома масивами: І півріччя 2020 року (щомісячно наростаючим підсумком) та ІІ півріччя 2020 року (також щомісячно наростаючим підсумком), а саме за липень, липень-серпень, липень-вересень, липень-жовтень, липень-листопад та липень-грудень цього року.

 

 

16.07.2020

 

Повідомляємо, що терміни оприлюднення статистичної інформації «Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення» за січень-травень 2020 року перенесено.

Розрахунки зазначених індексів здійснюються за даними вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості, терміни проведення якого продовжено у зв’язку запровадженням карантину (для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).  

Відповідна інформація за січень-травень 2020 року буде оприлюднена разом з інформацією за січень-червень 2020 року (у серпні п.р.).

 

08.07.2020

 

Повідомляємо, що відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України поновлено надання територіальним органам Держстату других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).

За результатами опрацювання адміністративних даних сформовано інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті за січень–квітень 2020 року.

Зазначену статистичну інформацію оприлюднено в розділі "Статистична інформація"/"Населення та міграція"/"Кількість померлих за окремими причинами смерті".

 

03.07.2020

 

Повідомляємо, що відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України поновлено надання територіальним органам Держстату других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).

За результатами опрацювання адміністративних даних сформовано інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті за січень–березень 2020 року.

Зазначену статистичну інформацію оприлюднено в розділі "Статистична інформація"/"Населення та міграція"/"Кількість померлих за окремими причинами смерті".

 

30.06.2020

 

У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015-2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020   року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні.

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1).

 

25.06.2020

 

До уваги користувачів: інформуємо, що наказом Мінекономіки від 24.02.2020 № 306 затверджено Зміну № 1 до національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності» КВЕД-2010.

 

20.05.2020

 

Повідомляємо, що Держстат здійснив позаплановий перегляд даних щодо пасажирських перевезень за січень–березень 2020 року у зв’язку із суттєвим уточненням даних за березень 2020 року по залізничному транспорту.

Переглянуті дані будуть оприлюднені на офіційному вебсаті Держстату в експрес-випуску "Підсумки роботи транспорту у січні-квітні 2020 року" (розділ "Експрес-випуск" вебсайту), а також  у відповідних таблицях у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/ "Транспорт"/.

 

14.05.2020

 

Повідомляємо, що щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується органами державної статистики на підставі других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті*, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі – відділи реєстрації).

З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та у зв’язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату (далі –ТОД) других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті.

Ураховуючи вищезазначене, щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих по Україні та регіонах буде сформована та оприлюднена  у терміни, визначені календарем оприлюднення статінформації (http://ukrstat.org/plansite/2020/pl_stat_inf2020.htm), але без розподілу померлих за причинами смерті.

У повному обсязі статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень‒березень 2020 року, буде сформована та оприлюднена після закінчення карантину й отримання ТОД від відповідних відділів реєстрації других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті".

*Документи, що засвідчують випадки смерті – лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть, копії рішень суду про встановлення факту смерті.

 

13.03.2020

 

Органи державної статистики припиняють публікацію даних державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності.

Остання публікація даних щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за 2019 рік:

на офіційному вебсайті Держстату – 13 березня 2020 року,

на інтернет-ресурсах територіальних органів Держстату – 18 березня 2020 року.

Починаючи з даних за І квартал 2020 року, поширювати інформацію про прямі інвестиції буде виключно Національний банк.

 

17.02.2020

 

Інформуємо, що 2016 рік визначено новим еталонним/базисним роком (2016=100).

 

Для забезпечення зіставності статистичних показників Держстат періодично проводить перегляди еталонного/базисного року, останнім з яких був 2010 рік.

Запровадження оновленої методології в усі галузі статистики та структурні зміни в економіці країни зумовили доцільність визначення 2016 року новим еталонним/базисним роком для здійснення ретроспективних розрахунків ВВП та його складових (річні дані з 2000 року, квартальні з 2010), показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг.

Відповідно, починаючи з даних за січень 2020 року, Держстат здійснюватиме розрахунки індексів, виходячи з базисного 2016 року.

Про оприлюднення переглянутих у зв'язку з переходом на новий базисний рік статистичних даних буде повідомлятися додатково у відповідних статистичних продуктах.

 

07.02.2020

Інформуємо, що починаючи з даних за січень 2020 року розрахунки індексів споживчих цін (ІСЦ) здійснюються за оновленою методологією, якою передбачено застосування актуалізованої вибірки територій для спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку.  

 

Відбір міст здійснено з урахуванням:

  •  середньорічної чисельності наявного міського населення;

  •  насиченості споживчого ринку продуктами для проведення реєстрації цін;

  •  репрезентативності моделей споживання для кожного з регіонів.

 

Сформований перелік міст є характерним для кожного регіону країни та забезпечує точність розрахунків ІСЦ за регіонами та по Україні в цілому.

 

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

 

Відповідні зміни до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/401/401.pdf) внесені наказом Держстату від 17.12.2019 № 401.

 

 

28.03.2019

Інформуємо, що  затверджено Перелік кодів органів державного управління на заміну Статистичного класифікатора органів державного управління.

 

28.02.2019

Інформуємо, що здійснено ретроспективні розрахунки статистичних даних державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в частині обсягів прямих іноземних інвестицій в економіці України за 2015–2017 роки (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

Для забезпечення зіставності показників щодо обсягів прямих іноземних інвестицій попередніх періодів із даними за 2018 рік, які формуються з І кварталу 2018 року з урахуванням адміністративної інформації Національного банку про прямі інвестиції банків України й включають обсяги їх реінвестованих доходів, Держстатом перераховані річні дані за 2015–2017 роки та перераховані й уточнені дані станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2017 року з урахуванням результатів спостереження за 2017 рік.

Ретроспективні дані (у цілому по Україні, у розрізі країн світу, видів економічної діяльності та по регіонах) розміщені на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) 28 лютого 2019 року у розділі:"Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності".

 

26.02.2019

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ).

 

14.05.2018

Оприлюднення оновлених даних національних рахунків

Інформуємо, що 15.05.2018 Держстат оприлюднить результати позапланового перегляду даних національних рахунків, проведеного у зв'язку з переглядом даних платіжного балансу НБУ (про що повідомлялося 22.03.2018: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2014/zmist/06_06.htm).

Зміни стосуватимуться зведених національних рахунків, рахунків інституційних секторів економіки, таблиць "витрати-випуск", складових ВВП за категоріями кінцевого використання, доходів та витрат населення.

Оновлені дані національних рахунків за 2015, 2016, 2017 роки будуть розміщені на веб-сайті Держстату в розділах:

- "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" / "Квартальні національні рахунки",  "Річні національні рахунки", "Таблиця  "витрати-випуск";

- "Багатогалузева статистична інформація" / "Регіональна статистика" / "Економічна статистика" / "Доходи та витрати населення".

 

22.03.2018

Щодо врахування в національних рахунках зміни показників платіжного балансу

Для складання національних рахунків, зокрема валового внутрішнього продукту (ВВП), Держстат використовує гармонізовані на рівні методології дані платіжного балансу, які розробляє Національний банк України (НБУ).

У зв’язку зі зміною методики оцінки обсягів приватних переказів НБУ здійснив позаплановий перегляд даних платіжного балансу за 2015, 2016, 2017 роки, про що повідомив 21.03.2018 на своєму веб-сайті у розділі "Новини" (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66326691&cat_id=55838).

Звертаємо увагу, що наразі Держстат для збереження зіставності рядів даних оприлюднює показники національних рахунків, розраховані на основі даних платіжного балансу, обчисленого НБУ за старою методикою.

Водночас найближчим часом Держстат оприлюднить переглянуті з урахуванням змін у платіжному балансі дані національних рахунків та ВВП за 2015, 2016, 2017 роки, про що користувачі будуть повідомлені додатково.

 

16.03.2018

Інформуємо, що у експрес-випуску "Зовнішня торгівля України товарами у січні 2018 року " уперше розміщено сезонно скориговані щомісячні дані щодо обсягів експорту-імпорту товарів.

 Сезонне коригування динамічного ряду експорту-імпорту товарів здійснено за допомогою програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.

 

28.02.2018

Для підвищення надійності оцінювання показників, які розраховуються за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств (далі – ОУЖД), була розроблена та затверджена Методика коригування показників життєвого рівня домогосподарств з метою врахування доходів і витрат найбільш забезпеченого населення (наказ Держстату від 01 лютого 2017 року №30: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/30/m_kpgr_dg.zip).

Методика передбачає застосування процедури калібрації системи статистичних ваг обстежених домогосподарств для узгодження основної (результатів зазначеного обстеження) та додаткової інформації. Упродовж 2017 року Держстат провів апробацію зазначеної методики за двома підходами: з використанням як додаткової інформації даних Державної фіскальної служби України (ДФС) щодо процентільного розподілу за рівнем доходів платників податку з доходів фізичних осіб за місцем їх реєстрації та з одночасним використанням вищезазначених даних і даних статистики національних рахунків щодо наявного доходу населення. Процедура калібрації здійснювалась у межах 8-10 децильних груп розподілів домогосподарств, розрахованих за даними ОУЖД та ДФС.

Підсумки апробації засвідчили, що застосування процедури коригування статистичних ваг річного масиву даних ОУЖД за обома підходами не вплинуло суттєво на показники диференціації життєвого рівня населення. Уточнення оцінок зазначених показників не перевищило 14%.

Разом з тим за підсумками розрахунків у частини регіонів були отримані результати, протилежні очікуваним. Зокрема, унаслідок застосування процедури коригування статистичних ваг річного масиву даних ОУЖД з метою врахування доходів і витрат найбільш забезпеченого населення за обома підходами майже у половині регіонів відбулося зростання рівнів бідності та скорочення показників диференціації життєвого рівня населення.

Крім того, у результаті застосування вищезазначеної процедури за обома підходами відбулося зміщення соціально-демографічних характеристик домогосподарств порівняно з даними демографічної статистики, зокрема, збільшилася частка населення у працездатному віці та зменшилася у непрацездатному.

Беручи до уваги вищезазначене, вирішено продовжити роботу з удосконалення вищезазначеної методики в частині застосування більш ефективних додаткових інформаційних джерел та здійснити їх апробацію у 2020 році.

 

23.02.2018

Інформуємо, що у експрес-випуску "Виконання будівельних робіт" уперше розміщено сезонно скориговані дані щодо індексу будівельної продукції за січень 2018 року.

Сезонне коригування динамічного ряду індексу будівельної продукції здійснено за допомогою програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.

 

14.02.2018

Інформуємо, що  внесено зміни до Класифікації країн світу (КС) та Класифікації валют (КВ), зокрема змінено їх назви, відповідно, на Статистична класифікація країн світу (СККС) та Статистична класифікація валют (СКВ).

 

05.01.2018

Інформуємо, що, починаючи з 2018 року, підготовку статистичних бюлетенів припинено. Натомість запроваджено підготовку таблиць даних у форматі .xls,  які  розміщуються на сайті у відповідних підрозділах розділу "Статистична інформація".

 

30.03.2017

Здійснено перегляд статистичних даних щодо прямих інвестицій за 2010-2016 роки в рамках державного статистичного спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності".

Статистичні дані Держстату про прямі інвестиції є інформаційною основою для розрахунку Національним банком України (НБУ) даних щодо потоків та запасів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у рамках складання статистики платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції.

Ураховуючи рішення НБУ наблизити вартісну оцінку запасів ПІІ за 2010-2016 роки до реалій ринку відповідно до вимог міжнародних стандартів (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46129890&cat_id=55838) виникла потреба в одночасному перегляді Держстатом методології складання та розрахунку статистичних даних про прямі інвестиції (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/70/mp_ized.zip).

З метою забезпечення узгодженості вищевказаних взаємопов’язаних показників НБУ та Держстату, статистичні дані про прямі інвестиції, які узагальнювалися по номінальній вартості на підставі інформації підприємств (організацій, установ) у рамках державного статистичного спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності", були переглянуті з урахуванням адміністративних даних НБУ про ринкову вартість ПІІ підприємств та установ.

Перегляду підлягали статистичні дані на початок та кінець року за період з 2010 по 2016 роки як в цілому по Україні, так і в регіональному розрізі з деталізацією за країнами та видами економічної діяльності.

Уперше переглянуті статистичні дані про прямі інвестиції оприлюднені на офіційному веб-сайті Держстату  30 березня 2017 року у розділах:

  • "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" (http://ukrstat.org/operativ/menu/menu_u/zed.htm);

  • "Публікації"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" (http://ukrstat.org/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm).

Примітка.

При порівнянні статистичних даних Держстату про прямі інвестиції з даними НБУ про ПІІ слід враховувати, що в рамках державного статистичного спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" не обстежуються інвестиції, пов'язані з купівлею землі та нерухомості нерезидентами в Україні та резидентами за кордоном, які обліковуються НБУ.

 

21.03.2017

Що варто знати при використанні даних щодо  валового внутрішнього продукту

Валовий внутрішній продукт (ВВП) є основним інтегрованим  показником системи національних рахунків, методологія складання якої ґрунтується на сучасних міжнародних стандартах.

Останній перегляд національної методології відповідно до Системи національних рахунків ООН 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року відбувся у 2014 році одночасно з країнами Європейського Союзу (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/398/met_polog.zip).

Система національних рахунків (у тому числі ВВП) гармонізована на рівні методології та взаємопов'язаних показників зі статистикою платіжного балансу й грошово-кредитною статистикою, за які відповідає Національний банк, а також  статистикою державних фінансів, складання якої належить до повноважень Міністерства фінансів.

Взаємна узгодженість показників вищезазначених галузей статистики, використання трьох методів оцінки ВВП (виробничого, за доходами та за категоріями кінцевого використання) з подальшим  балансуванням товарних потоків у таблицях "витрати-випуск" і застосування статистичних методів аналізу даних дозволяє забезпечити належну якість статистичної інформації.

Методологія складання ВВП, який Держстат оприлюднює та надає Міжнародному валютному фонду (МВФ), відповідає вимогам Спеціального стандарту поширення даних МВФ, до якого Держстат приєднався у 2003 році.

Відповідність системи національних рахунків України міжнародним стандартам підтверджена висновками моніторингової місії статистичного департаменту МВФ із питань статистики національних рахунків.

 

Методологія розрахунків

Веб-сайт Держстату, розділ "Статистична методологія" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" (http://ukrstat.org/metod_polog/menu/menu_/2_nac_rah.htm).

 

Інформація національних рахунків щодо ВВП та його складових

Веб-сайт Держстату, розділи:

·         "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" (http://ukrstat.org/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm);

·         "Публікації" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" (http://ukrstat.org/druk/publicat/kat_u/publ3_u.htm);

·         "Експрес-випуски" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" (http://ukrstat.org/express/expres_u.html).

Веб-сайт Міжнародного валютного фонду (http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm).

 

21.02.2017

Починаючи із січня 2017 року, в статистичну практику впроваджено нову Методику розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (далі – Методика).

Відповідно до зазначеної Методики оборот роздрібної торгівлі включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) – http://ukrstat.org/klasf/st_kls/kved.rar).

До 2016 року включно розрахунок обороту роздрібної торгівлі здійснювався на основі даних щодо роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності).

Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Такі зміни введені в дію Методикою (наказ Держстату від 04.04.2016 № 53 http://ukrstat.org/metod_polog/metod_doc/2016/53/m_roz_ort.zip), яка розроблена з урахуванням міжнародних та європейських рекомендацій на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки. Методика передбачає нові підходи до збирання та розроблення статистичної інформації щодо основних показників діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі на державному та регіональному рівнях, зокрема використання адміністративних даних Державної фіскальної служби щодо фізичних осіб-підприємців.

 

08.02.2017

Розрахунки індексів споживчих цін, починаючи з даних за січень 2017 року, здійснюються за оновленою методологією, якою передбачено застосування:

  • актуалізованого споживчого набору товарів (послуг)-представників,

який планово, раз на 5 років, переглянуто: включено  нові  товари/послуги та вилучено морально застарілі товари/послуги, що втратили актуальність або мають мізерні частки грошових споживчих витрат; склад споживчого набору зменшено із 335 до 328 позицій; http://ukrstat.org/operativ/operativ2016/ct/is_c/sntp_2017.htm.

  • нової вагової  структури,

яка базується на даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств (раніше для визначення вагової структури використовувалися тільки дані щодо споживчих грошових витрат домогосподарств). http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.

 Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Такі зміни уведені в дію Методологічними положеннями щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (наказ Держстату від 29.08.2016 № 158): (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip), які вдосконалено на виконання Стратегії розвитку державної статистики  на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р. Зазначені Методологічні положення є адаптованою, відповідно до вимог національного законодавства, версією спільного документа Міжнародної організації праці, Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва і розвитку, Статистичного бюро Європейської спільноти, Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй та Світового банку (2007) "Руководство по индексам потребительских цен: Теория и практика".

 

07.02.2016

Розрахунки індексів тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій, починаючи з 2017 року, здійснюються раз на квартал. Це обумовлено адаптацією процесів статистичного виробництва до методології, яка відповідає стандартам ЄС та міжнародним стандартам.

        Інформації щодо індексів тарифів розміщується на офіційному веб-сайті Держстату (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm) у терміни, визначені Календарем оприлюднення статистичної інформації на 2017 рік (http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/pl_2017_ct.htm).

 

15.12.2016

Інформуємо, що у квітні 2016 року Державна міграційна служба України без погодження з Держстатом припинила надання органам державної статистики базової інформації для розрахунків міграційного руху населення (відомостей про реєстрацію та талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні) посилаючись на нові Правила реєстрації місця проживання (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207) та окремі положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" (набув чинності 04.04.2016).

У зв’язку з цим інформація з міграції, починаючи з квітня 2016 року, формується на основі наявних адміністративних даних, які надійшли від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільських голів (у разі якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

 

03.06.2016

Щодо загальної суми заборгованості з оплати населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2016 р.

 

30.05.2016

З метою адаптації методології статистики зовнішньої торгівлі до міжнародних  норм у 2013 році були розроблені та затверджені Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами (наказ Держстату від 08.02.2013 № 43 (зі змінами): http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip), що відповідають, зокрема, рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009), та введено в дію Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) (наказ  Держстату від 27.02.2013 № 69: http://ukrstat.org/klasf/st_kls/op_kzep_2016.htm), яка адаптована до Розширеної класифікації платіжного балансу та враховує зазначені міжнародні рекомендації.

У зв'язку з тим, що КЗЕП містить у собі види послуг, які до 2013 року не    обліковувалися  у  статистиці  зовнішньої  торгівлі  послугами,  підготовлено  та    затверджено  Методику  ретроспективного  перерахунку  вартості  послуг  з переробки  у  зовнішньоекономічній  діяльності  (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/met_rp_vpp_zd.zip). Згідно із цією методикою Держстат здійснив перерахунок зазначених послуг за 2000–2012 роки та оприлюднив результати й інформацію щодо переглянутих загальних показників статистики зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Держстату у розділах "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Економічна діяльність" / "Зовнішньоекономічна діяльність" / "Зовнішня торгівля послугами" та "Публікації / "Зовнішньоекономічна діяльність".

У подальших статистичних публікаціях, що міститимуть загальні обсяги експорту та імпорту послуг та обсяги послуг з переробки матеріальних ресурсів (код послуги 01 згідно із КЗЕП) за період 2000–2012років, дані будуть відкориговані у відповідності з результатами ретроспективних перерахунків вартості послуг у зовнішньоекономічній діяльності.

 

24.02.2016

В експрес-випуску "Підсумки роботи промисловості України за січень 2016 року" розміщено сезонно скориговані дані щодо індексу промислової продукції за січень 2016 року.

Сезонне коригування динамічного ряду індексу промислової продукції здійснено за допомогою програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.

 

18.12.2015

Інформуємо, що у зв'язку зі структурними та технологічними змінами у збиранні й обробленні даних статистичних спостережень терміни оприлюднення інформації у грудні 2015 року змінено:

експрес-випуск "Підсумки роботи промисловості" – 21 грудня;

експрес-випуск "Про надання населенню субсидій" – 21 грудня;

статистичний бюлетень "Стан і розвиток зв’язку України" – 22 грудня;

статистична інформація "Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячна інформація)", "Індекс будівельної продукції (щомісячна інформація)" – 23 грудня;

статистична інформація "Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)", "Індекси промислової продукції в Україні, за видами діяльності, регіонами (щомісячна інформація)", "Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) в Україні (щомісячна інформація)" – 24 грудня;

статистична доповідь "Про соціально-економічне становище України" – 25 грудня;

експрес-випуск "Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року" – 29 грудня.

 

Нові терміни оприлюднення інформації відповідають міжнародній практиці та європейським стандартам.

 

 

18.12.2015

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2014-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 53-р, Держстат уперше здійснив розрахунок та оприлюднив інформацію щодо основних показників статистики демографії підприємств.

Інформація розміщена в розділі "Статистична інформація / Економічна статистика / Економічна діяльність / Реєстр статистичних одиниць"

 

10.11.2015

У розділі "Статистична інформація / Економічна статистика / Економічна діяльність / Промисловість" розміщено дані щодо індексів промислової продукції за 2007-2010рр. за видами діяльності за КВЕД-2010 (перерахунок Держстату).

 

06.11.2015

Методологічні пояснення  щодо розрахунків індексів споживчих цін у жовтні 2015 року.

Розрахунок індексу споживчих цін за позицією природний газ проводиться з урахуванням цін, передбачених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2015 № 583 "Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення", а саме:

1) для приготування їжі та підігріву води - 7,188 грн за 1 м3 протягом усього року;

2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води):

у період з 1 травня по 30 вересня (включно) - 7,188 грн за 1 м3;

у період з 1 жовтня по 30 квітня  (включно):за  обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно) -  3,600 грн за 1 м3;

за обсяг, спожитий понад 200 м3 природного газу на місяць  - 7,188 грн за 1 м3.

Середню ціну  на природний газ  для індексу споживчих цін  у жовтні 2015 року обчислено з урахуванням сезонного зниження ціни на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання за обсяг, спожитий до 200 м3 у період з 1 жовтня 2015 по 30 квітня 2016 року.

 

10.07.2015

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на     2015 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 53-р, на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) оприлюднено статистичну інформацію щодо виробництва основних видів промислової продукції за 2011-2014 роки.

Дані наведено за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (CPA 2008) та Переліком продуктів для європейської статистики виробництва (PRODCOM).

Інформація щодо виробництва промислової продукції за переважною більшістю позицій НПП представлена в одиницях вимірювання PRODCOM.

 

26.05.2015

За даними Міністерства інфраструктури України підготовлено статистичний бюлетень "Експорт, імпорт і транзит вантажів в Україні за 2014 рік", в якому міститься інформація з урахуванням обсягів вантажів, оформлених та пропущених через контрольні пункти пропуску Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у січні–червні 2014 року.

 

30.01.2015

Інформуємо, що зміна термінів оприлюднення інформації щодо ВВП зумовлена необхідністю додаткового часу для розрахунків у зв'язку з:

- ускладненням обробки Держстатом адміністративної інформації окремих міністерств та відомств, які ще не в повному обсязі здійснили перерахунки даних без тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя;

- зміною традиційного процесу збору, обробки та зведення статистичної звітності підприємств та адміністративних даних по Донецькій та Луганській областях через події, які відбуваються у зв'язку з проведенням АТО.

Водночас зазначаємо, що уточнені терміни оприлюднення інформації відповідають міжнародній практиці та стандартам.

 

29.01.2015

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №53-р) терміни оприлюднення на веб-сайті Держстату статистичної інформації щодо ВВП  уточнено (див. календар).

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації:
17.02.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше