Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                          Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                          Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                          Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                          Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                          Увага! Розроблено чат-бот "Пошук за ЄДРПОУ"                                         

 

 До уваги користувачів ЄДРПОУ

 

 Оновлений сервіс
«Пошук за кодом ЄДРПОУ»

 

Календар подій

  

Червень 2021

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

  

Липень 2021

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб Нд
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

  

Статистика в смартфоні

 

 

 

   

     

 

 

Новини

30.06.2021

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2021 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2021 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2021 році

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2021 роках

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2021 році

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2021 році

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2021 року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2021 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2021 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2021 році, у % до попереднього місяця

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2021 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 червня 2021 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2021 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування у 2020 році

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості у березні 2021 року

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2021 року

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості у 2021 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2021 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2021 році

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2021 році

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2021

Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2021 роках 

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за січень-травень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) з усуненням сезонних коливань (2016=100)

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-травень 2021 року

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2021 рік

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 2021 рік

Вантажообіг за видами транспорту за 2021 рік

Пасажирообіг за видами транспорту за 2021 рік

29.06.2021

Вантажні перевезення автомобільним транспортом по регіонах у січні-травні 2021 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом за видами вантажів у січні-травні 2021 року

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуски:

Заробітна плата у травні 2021 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2021 року

Підсумки роботи транспорту в січні-травні 2021 року

25.06.2021

Показники статистики демографії підприємств (2018)

Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2020 році

Населення (1990-2020)

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2021 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2021 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2021 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2021 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2021 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-березень 2021 року

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Робоча сила по регіонах у 2021 році

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах у 2021 році

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах у 2021 році

Зайняте населення по регіонах у 2021 році

Рівень зайнятості населення по регіонах у 2021 році

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах у 2021 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах у 2021 році

24.06.2021

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-травні 2021 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-травні 2021 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-травні 2021 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-травні 2021 року

Використання палива за травень 2021 року

Запаси палива на 1 червня 2021 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у травні 2021 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у травні 2021 року

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець травня 2021 року

Підготовлено експрес-випуски:

Зайнятість та безробіття населення в І кварталі 2021 року

Промислове виробництво у січні–травні 2021 року

23.06.2021

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-травні 2021 року

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах у січні-травні 2021 року

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у січні-травні 2021 року

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-травні 2021 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2021 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у І кварталі 2021 року

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2021 рік

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2021 році

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2021 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2021 рік

Зведені національні рахунки за І квартал 2021 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2021 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2021 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за І квартал 2021 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2021 року та середня чисельність у січні-квітні 2021 року

Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січні-квітні 2021 року

Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-квітні 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січні-квітні 2021 року

Кількість прибулих, вибулих по регіонах у січні-квітні 2021 року

Використання та запаси палива у 2020 році

Постачання та використання енергії у 2020 році

22.06.2021

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2020 роках

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за регіонами у 2020 році

Валовий регіональний продукт (2004-2019)  з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Таблиця  "витрати-випуск" за 2019 рік (в основних цінах) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Таблиця  "витрати-випуск" за 2019 рік (в цінах споживачів) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2019 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Рахунки інституційних секторів економіки України за 2019 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Зведені національні рахунки за 2012-2019рр. з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу за 2010-2019рр. з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання (2010-2019) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2019рр.) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт (1990-2019) (2016=100) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-травні 2021 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2021 році  

Cезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами за країнами світу у 2020 році

Сезонно скориговані щомісячні обсяги товарної структури зовнішньої торгівлі у 2020 році

Сезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2020 році

Зовнішня торгівля товарами за країнами–партнерами у 2020 році

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за 2020 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Зведені національні рахунки за 2020 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2020 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий національний дохід за 2020 рік (уточнені дані) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2020 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2020 рік з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2020 році з урахуванням перегляду даних платіжного балансу

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт у І кварталі 2021 року

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–травні 2021 року

18.06.2021

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2020 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

Фінансові результати до оподаткування  підприємств за регіонами за 2020 рік

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

Чистий прибуток (збиток)  підприємств за видами економічної діяльності промисловості за  2020 рік

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

Рентабельність операційної та всієї діяльності  підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2020 рік

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-квітні 2021 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні-квітні 2021 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у квітні 2021 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за cічень-квітні 2021 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-квітень 2021 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-травні 2021 року

Міграційний рух населення у 2020 році

Природний рух населення  у 2020 році

Пасажирообіг підприємств транспорту в Україні (1990-2020)

Підготовлено експрес-випуск:

Демографічна ситуація у січні–квітні 2021 року

17.06.2021

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції в січні−травні 2021 року

16.06.2021

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 червня 2021 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-травні 2021 року

Середні ціни виробників промислової продукції у 2021 році

15.06.2021

Індекси споживчих цін по регіонах у 2021 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2021 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у травні 2021 року (до грудня попереднього року)

14.06.2021

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у І кварталі 2021 році

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І кварталі 2021 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2021 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2021 році

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами у 2021 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-березні 2021 року

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-березні 2021 року

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва  за видами по регіонах у січні-березні 2021 року

Загальні коефіцієнти природного руху населення за типом місцевості по регіонах у 2020 році

Загальні коефіцієнти міграційного руху населення за типом місцевості по регіонах у 2020 році

Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2020 роках

Міграційний рух населення за типом місцевості по регіонах у 2020 році

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2020 році

Кількість мігрантів за статтю та типом місцевості за всіма потоками по регіонах у 2020 році

Кількість мігрантів за віком за всіма потоками по регіонах у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за статтю по регіонах у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) у 2020 році

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2020 році

Населення (1990-2020)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2021 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січніквітні 2021 року

11.06.2021

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до попереднього місяця)

10.06.2021

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 червня 2021 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 червня 2021 року

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг на 30.04.2021

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги у квітні 2021 року

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2021 року (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у cічні-травні 2021 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2021 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2021 року (до попереднього місяця)

09.06.2021

Базовий індекс споживчих цін

Капітальні інвестиції за видами активів за видами економічної діяльності у січні-березні 2021

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за регіонами у січні-березні 2021 року

Капiтальнi iнвестицiї за джерелами фінансування за видами економічної діяльності у січні-березні 2021 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами у січні-березні 2021 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами у січні-березні 2021 року

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами у січні-березні 2021 року

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами у січні-березні 2021 року

Капітальні інвестиції за регіонами у січні-березні 2021 року

Індекси вартості робочої сили за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році, % до відповідного кварталу попереднього року

Індекси вартості робочої сили за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році, % до базисного року

Підготовлено експрес-випуски:

Індекси цін

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у квітні 2021 року

07.06.2021

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у І кварталі 2021 року

04.06.2021

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами (2021)

Дошкільна освіта у 2020 році

Травматизм на виробництві у 2020 році

03.06.2021

Індекси будівельної продукції в 2011-2021 роках

Індекси будівельної продукції за видами у січні-квітні 2021 року

Індекси будівельної продукції за видами з усуненням сезонних коливань (2016=100)

Індекси будівельної продукції у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2021 році  

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2021 році

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)  

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-квітні 2021 року

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2021 році  

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у cічні-квітні 2021 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах у cічні-квітні 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-квітні 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-квітні 2021 року

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у квітні 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році

02.06.2021

Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб за 2020 рік

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2021 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2021 році

 

 


Місяць року

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації: 04.01.2022

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)