Увага! Розроблено чат-бот
"Пошук за ЄДРПОУ"

 До уваги користувачів ЄДРПОУ

 Оновлений сервіс
«Пошук за кодом ЄДРПОУ»

 

Календар подій

  

Вересень 2021

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Жовтень 2021

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

  

Статистика в смартфоні

 

 

 

   

     

 

 

 

Новини

30.09.2021

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: електронна торгівля, аналіз "великих даних", фахівці та навички у сфері ІКТ, використання 3D друку

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі Інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки

Наявність і рух матеріальних активів за видами економічної діяльності за 2020 рік

Наявність і рух необоротних активів за видами активів за 2020 рік

Наявність і рух необоротних активів за видами економічної діяльності за 2020 рік

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами ІІ квартал за 2021 рік

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2021 році

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у 2021 році

Неформально зайняте населення за регіонами у січні-червні 2021 року

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості у 2021 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2021 році

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2021

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості у 2021 році

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення в II кварталі 2021 року

Виробництво будівельної продукції у січні–серпні 2021 року

29.09.2021

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за 2021 рік

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата  за видами економічної діяльності у промисловості за період з початку року у 2021 році

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2021 році

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання) на 1 вересня 2021 року

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні у 2010-2021 роках

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах за 2021 рік

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2021 році

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за 2021 рік

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року у 2021 році

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2021 році, у % до відповідного періоду попереднього року

Індекси реальної заробітної плати по регіонах у 2021 році, % до відповідного місяця попереднього року

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у 2021 році, у % до попереднього місяця

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2021 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах у 2021 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за місяць у 2021 році

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2021 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2021 році

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Ціни на природний газ для споживачів у I півріччі 2021 року

Ціни на електроенергію для споживачів у I півріччі 2021 року

28.09.2021

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2021 рік

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 2021 рік

Вантажообіг за видами транспорту за 2021 рік

Пасажирообіг за видами транспорту за 2021 рік

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси цін у будівництві у 2021 році (до попереднього місяця)

Підготовлено експрес-випуски:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2021 року

Заробітна плата в серпні 2021 року

27.09.2021

Вантажні перевезення автомобільним транспортом по регіонах у січні-серпні 2021 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом за видами вантажів у січні-серпні 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) з усуненням сезонних коливань (2016=100)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-серпень 2021 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році (за періоди з початку року)

Індекс промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2021 року

Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекси промислової продукції в Україні у 2015-2021 роках 

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 році

Робоча сила по регіонах у 2021 році

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах у 2021 році

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах у 2021 році

Зайняте населення по регіонах у 2021 році

Рівень зайнятості населення по регіонах у 2021 році

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах у 2021 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах у 2021 році

Підготовлено експрес-випуск:

Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2021 року

24.09.2021

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2021 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2021 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2021 року

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-червень 2021 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2021 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2021 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2021 року

Основні показники діяльності колективних засобів розміщування в Україні у 2020 році  (з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців)

Колективні засоби розміщування (2011-2020)

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець серпня 2021 року

Запаси палива на 1 вересня 2021 року

Використання палива за серпень 2021 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2021 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2021 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2021 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2021 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІІ кварталі 2021 року

22.09.2021

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах у січні-серпні 2021 року

Виробництво промислової продукції за видами у січні-серпні 2021 року

Індекси сільськогосподарської продукції у 2021 році  

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2021 року

Кількість прибулих, вибулих по регіонах у січні-липні 2021 року

Кількість померлих за причинами смерті у січні-липні 2021 року

Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-липні 2021 року

Формування приросту (скорочення) чисельності населення у січні-липні 2021 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2021 року та середня чисельність у січні-липні 2021 року

Підготовлено експрес-випуск:

Промислове виробництво у січні–серпні 2021 року

21.09.2021

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-серпні 2021 року

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах у січні-cерпні 2021 року

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у січні-серпні 2021 року

Зведені національні рахунки за ІI квартал 2021 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у ІI кварталі 2021 року

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями за 2021 рік

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2021 рік

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за ІI квартал 2021 року

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2021 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2021 рік

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року за 2021 рік

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах у 2021 році

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення у січні-серпні 2021 року

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення у 2021 році

Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році

20.09.2021

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2021 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні-липні 2021 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-липні 2021 року

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у липні 2021 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за cічень-липні 2021 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-липень 2021 року

Підготовлено експрес-випуски:

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у січні–серпні 2021 року

Валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2021 року

Демографічна ситуація у січні–липні 2021 року

Індекс сільськогосподарської продукції  в січні−серпні 2021 року

17.09.2021

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 вересня 2021 року

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-серпні 2021 року

Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу) (2011-2020)

16.09.2021

Кількість сільськогосподарських тварин на 01 вересня 2021 року

Виробництво продукції тваринництва за видами у січні-серпні 2021 року

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2020 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

Середні ціни виробників промислової продукції у 2021 році

15.09.2021

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2021 року (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги за регіонами у серпні 2021 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2021 році (до попереднього місяця)

14.09.2021

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами у 2021 році

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами у 2021 році

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами у 2021 році

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-червні 2021 року

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах у січні-червні 2021 року

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва  за видами по регіонах у січні-червні 2021 року

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І півріччі 2021 році

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах у І півріччі 2021 році

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2021 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля України товарами у січні–липні 2021 року

13.09.2021

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до попереднього місяця)

10.09.2021

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг на 31.07.2021

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги у липні 2021 року

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 вересня 2021 року

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 вересня 2021 року

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2021 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2021 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у cічні-серпні 2021 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2021 року (до відповідного місяця попереднього року)

Реалізація промислової продукції за видами за 2020 рік

09.09.2021

Базовий індекс споживчих цін

Індекси вартості робочої сили за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році, % до базисного року

Індекси вартості робочої сили за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році, % до відповідного кварталу попереднього року

Підготовлено експрес-випуски:

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у липні 2021 року

Індекси цін

08.09.2021

Капітальні інвестиції за видами активів за видами економічної діяльності у січні-червні 2021

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за регіонами у січні-червні 2021 року

Капiтальнi iнвестицiї за джерелами фінансування за видами економічної діяльності у січні-червні  2021 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами у січні-червні 2021 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами у січні-червні 2021 року

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами у січні-червні 2021 року

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами у січні-червні  2021 року

Капітальні інвестиції за регіонами у січні-червні 2021 року

06.09.2021

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами (2021)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-липні 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у липні 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-липні 2021 року

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2021 року

03.09.2021

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2021 році  

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2021 році

Індекси будівельної продукції по регіонах у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)  

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах у 2021 році  

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах у cічні-липні 2021 року

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах у cічні-липні 2021 року

Індекси будівельної продукції в 2011-2021 роках

Індекси будівельної продукції за видами у січні-липні 2021 року

Індекси будівельної продукції за видами з усуненням сезонних коливань (2016=100)

Індекси будівельної продукції у 2021 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у січні-липні 2021 року

02.09.2021

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2021 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2021 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2021 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2021 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2021 році

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у 2021 році

 


Місяць року

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2021
Дата останньої модифікації: 02.11.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)