Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал 

 

2005, № 1 (28)

 Видається з 1998 року

 

 

Теорія та методологія статистики

 

Ковтун Н.В. Особливості використання статистичних методів при періодизації інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки

4

Мазур М.В. Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні

10

Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення

15

Шикуленко А.В. Методологічні підходи до виявлення нетипових підприємств у вибіркових обстеженнях

20

 

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми

24

Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин

29

Моторин Р.М., Приходько К.Р. Концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України

34

 

 

Класифікації та реєстри

 

Сидоренко М.Г. Необхідність проведення розрахунків динамічних рядів на регіональному рівні під час переходу від ЗКГНГ до КВЕД

41

 

 

Демографічна статистика

 

Карташова С.С., Рязанцева В.В. Вплив демографічних процесів на соціально-економічний розвиток міста Києва

45

 

 

Регіональна статистика

 

Зінченко С.М. Управління персоналом в органах державної влади та установах сфери агросервісу регіонів України: спільні та відмінні риси

53

Прядко О.С. Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку Донецького регіону

55

Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури

59

 

 

Державне управління

 

Бабінова О.О. Законодавча база України щодо взаємодії органів публічної влади з громадськістю на центральному та місцевому рівнях

63

Кузнецов А.О. Державне регулювання соціально-економічного розвитку: досвід застосування технології індикативного планування

66

Молодцов О.В. Інформаційне суспільство – вектор розвитку української держави

69

Ситник Г.П., Левицька Т.В. Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин

73

Соловйов В.М. Парламентський контроль – спеціальний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України

77

Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні

80

Юрчишин В.В. Перспективи довгострокового безінфляційного зростання

85

 

 

Нові методи досліджень

 

Микитенко М.Т., Недашківська Н.І. Програмна реалізація прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана (закінчення)

90

 

 

Ювілеї

 

Федоренко Н.П. Василю Михайловичу Сімчері – 65 років

95

 

 

Хроніка

98
Анотації 109