Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2009, № 2 (45)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Теорія та методологія статистики

Бульчак Т. М. Статистичний аналіз цільової сукупності підприємств оптової торгівлі 4
Коваль С. П. Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі 9
Матковська О. Г. Методика побудови інтегральних індикаторів стану атмосферного повітря 12
Пугачова М. В. Нові методи аналізу інформації кон’юнктурних обстежень для дослідження стану економіки

18

Статистика та економіка, аналіз

 
Герасименко С. С., Чуприна О. А. Статистична характеристика структурних змін в економіці України 24
Єлісєєва О. К., Толочок В. В. Статистичне дослідження ринку цінних паперів України 28
Ковтун Н. В. Статистична оцінка передумов економічної кризи в Україні 33
Колесник О. О. Еволюція статистики туризму 39
Рождєственська Л. Г., Мазур М. В. Зміни пріоритетів в оподаткуванні: міжнародні зіставлення 43

Демографічна та соціальна статистика

 

Пальян З. О. Статистичний аналіз чинників та передумов народжуваності в Україн 48
Тарасевич А. В. Статистичне оцінювання впливу смертності на трудовий потенціал Республіки Білорусь 55

Регіональна статистика

Жилєнкова М. М. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу соціально-еконо-мічного розвитку регіонів України 62
Концеба С. М. Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області 64

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А., Рижкова Ю. О. Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу 69
Михайлюк Н. О. Міжнародний досвід організації обстежень перевезень пасажирів пільгових категорій 76

Історія статистики

Чекотовський Е. В. Графічний метод у статистиці: історія і теорія. Частина II. Розвиток і застосування графічного методу в статистиці 83

Державне управління

Балашов А. М. Міжнародний контекст державного управління сталим розвитком в Україні 91
Воронов М. П. Концептуальні засади формування моделі об’єднаної територіальної громади 94
Григорович В. Р. Сучасна модель прийняття управлінських рішень у системі охорони суспільного здоров’я в Україні 97
Королюк Ю. Г. Міжрегіональна взаємодія у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону: системний підхід 102
Павлов О. І. Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації 107

Хроніка 112
Анотації 115