Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2010, №3 (50)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

До святкування Всесвітнього дня статистики 4
До ювілейного випуску журналу “Статистика України” 6

Теорія та методологія статистики

Гончар О. В., Яневич Т. О. Оцінювання показників малих підприємств за доменами 7

Крехівський О. В., Саліхова О. Б. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика. Частина ІІ. Ключові критерії ідентифікації вітчизняних високотехнологічних виробників

12

Микитенко М. Т., Лєснікова М. В., Пономаренко К. О. Методологічні питання розрахунку. вартості послуг за статтею “Туристські послуги” у зовнішньоекономічній діяльності

18

Терещенко Г. І. Сучасні методологічні підходи до статистичного об’єднання даних

23

Ященко Л. О. Методичні аспекти узгодження квартальних та річних обсягів випуску торгівлі

30

Статистика та економіка, аналіз

 
Колеснік Я. В. Банківський капітал як об’єкт статистичного вивчення

35

Регіональна статистика

Грабовецький Б. Є., Чаплигіна О. В. Дослідження тенденції зміни орендної плати за землю та оцінки впливу на її рівень окремих факторів на прикладі Вінницької області

39
Кулинич Р. О. Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності їх розвитку 44

Матковський С. О., Гавука І. С, Синицький О. М. Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області

48

Статистика та суміжні галузі досліджень

Ровенчак О. А., Володько В. В. Порівняльний контент-аналіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міграції та місця в ній України

52

Міжнародні проекти та досвід

Жукович І. А., Рижкова Ю. О. Міжнародний досвід щодо розрахунку дефлятора цін досліджень і розробок

59

Кузьміна О. В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі

63

Шлапак М. Ю. Національне екологічне рахівництво країн Європейського Союзу: корисний досвід для України

67

Державне управління

Вишневська О. А. Удосконалення нормативно-правової бази статистичного забезпечення для потреб соціальної політики за роки незалежності України

72
Герман Г. Ю. Правове забезпечення кар’єри на державній службі 76

Катихіна М. О. Удосконалення конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні

81

Нові видання, рецензії

Петрова І. Л. Рецензія на навчальний посібник Акіліної О. В., Ільїч Л. М. “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

86

Ювілеї, пам’ятні дати

Омеляну Івановичу Кулиничу – 70 87
Хроніка 88
Анотації 90