Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2015, №3 (70)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та практика статистики

Осауленко О. Г., Герасименко С. С. Статистичні оцінки соціальної нерівності та бідності в Україні

Бараник З. П., Ковалевський Ю. А. Статистичне оцінювання кореляції між пропозицією робочої сили і попитом на неї: методологія і практика (публікується англійською мовою)

Статистика та економіка, аналіз

Вінницька О. А. Економіко-статистичний аналіз доходів місцевих бюджетів

Єлісєєва О. К., Плеханова І. О. Статистичний аналіз зовнішнього боргу України на основі побудови когнітивної карти

Момотюк Л. Є. Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів
Орлова К. Є. Система забезпечення організаційно-економічного механізму адаптації добувних підприємств до умов зовнішнього середовища
Полтавець Л. Л. Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному рівні

Демографічна та соціальна статистика

Браун Дж. Дж. Майбутні моделі перепису населення: чи можливий перепис, оснований на адміністративних даних, без реєстру населення? (публікується англійською мовою)

Кутова Н. Г. Методичні підходи до класифікації чинників впливу на процедури стимулювання праці

Статистика та суміжні галузі досліджень

Бондар В. П. Внутрішній контроль якості аудиторських перевірок
Козлов В. В., Томашевська Т. В., Пашковська А. Ю. “Соціальна інформатика” у системі економічної освіти
Щурик М. В. Оптимізація землеволодіння й землекористування: суперечності та шляхи їх подолання

Статистика зарубіжних країн

Васєчко О. О. Досвід організації національної статистичної системи Франції

Історія статистики

Чекотовський Е. В., Потапова М. Ю. Питання статистичної науки в працях О. О. Русова: до 100-річчя з дня смерті

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею Омеляна Івановича Кулинича

 
Хроніка  
Анотації