Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2018, №1 (80)

Видається з липня 1998 року

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

Корепанов О. С. Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства

Моцний Ф. В. Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера – Снедекора та їх застосування

Нечипорук Н. В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів: напрями удосконалення статистичної звітності

Статистика та суміжні галузі досліджень

Бондарук Т. Г., Бондарук О. С., Мельничук Н. Ю. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування
Заїчко І. В. Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин
Семяновський В. М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами

Соціальна статистика

Козлов В. В., Томашевська Т. В, Кузнєцов М. І. Використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики

Регіональна статистика

Мотузка О. М., Пархоменко В. В. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг (публікується англійською мовою)

Удосконалення обліку та звітності

Бондар В. П. Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора

Проскуріна Н. М. Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Редченко К. І. Аудиторські послуги на ринку ICO: можливості та перспективи
Редько О. Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні

Ювілеї, пам’ятні дати

До ювілею С. С. Герасименка

До ювілею С. І. Пирожкова  
Пам’яті В. П. Трофімова  
Хроніка
Інформація для авторів

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше