Внутрішня торгівля

Статистичний бюлетень «Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств»

на 1 січня 2016 року 

на 1 січня 2015 року 

на 1 січня 2014 року

на 1 січня 2013 року

на 1 січня 2012 року