Архів

 

Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2019 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2019р. становила 41976,2 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2019р. чисельність населення зменшилася на 177,0 тис. осіб.

Порівняно із січнем–серпнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 23,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2019р. становила 207,6 тис. осіб, померлих – 394,6 тис. осіб.

 

Доходи населення

 

У січні–вересні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 10260 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова та технічна діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м.Київ – 15405 грн, Донецька область – 11526 грн, Київська – 10685 грн та Дніпропетровська – 10526 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,7% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–вересня п.р. збільшилась на 18,8%, або на 496,0 млн.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 3141,1 млн.грн, що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за вересень п.р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–вересня п.р. збільшилась на 35,3%, або на 514,4 млн.грн, і на 1 жовтня п.р. становила 1970,1 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах із виробництва машин і устатковання, не віднесних до інших угруповань (на 292,9 млн.грн), добування кам'яного та бурого вугілля (на 212,8 млн.грн).

У регіональному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 19 регіонах, а найбільше у Донецькій (на 139,0 млн.грн), Харківській (на 133,7 млн.грн), Дніпропетровській (на 124,0 млн.грн) областях.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 жовтня п.р. становила 115,1 тис. осіб, або 1,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 17122 грн, що в 1,6 раза більше середньої заробітної плати за вересень п.р.

 

Соціальний захист

 

У січні–вересні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 3256,0 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості – 2223,4 тис., у сільській місцевості – 1032,6 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–вересні п.р. становила 974,9 млн.грн, з неї в міській місцевості – 693,9 млн.грн, у сільській місцевості – 281,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 115,7 грн (у серпні – 141,8 грн).

Крім того, у січні–вересні 2019р. 418,0 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з них у міській місцевості – 81,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 336,3 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у вересні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3095,5 грн (у серпні – 3093,1 грн).

У січні–вересні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1301,5 млн.грн.

У вересні п.р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,7 млрд.грн, що становило 116,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 3,0 млрд.грн і 105,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець вересня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 22,3 млрд.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 14,4 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,9 млрд.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,1 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,8 млрд.грн, за постачання електричної енергії – 4,5 млрд.грн.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2019р. становив 103,4% (у відповідному періоді попереднього року – 105,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,0%. Найбільше (на 26,5%) зросли ціни на фрукти. На 12,8–3,5% стали дорожчими продукти переробки зернових, цукор, хліб, риба та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, молокопродукти, сири, безалкогольні напої. Водночас на 24,4% знизилися ціни на яйця, на 7,4–2,5% – на овочі, сало, рис.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 25,6%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 13,7%, каналізацію та водопостачання – на 9,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 6,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,4% відбулося в основному за рахунок подорожчання послуг лікарень на 9,0% та амбулаторних послуг на 7,7%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,6% передусім через здешевлення палива та мастил на 6,7% і автомобілів на 6,0%. Разом з тим на 25,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти стали дорожчими на 13,0%, при цьому плата за утримання дітей у дошкільних закладах зросла на 15,3%, середню освіту – на 13,1%, вищу – на 12,9%.

Індекс цін на житло у січні–вересні 2019р. становив 105,6%.

На первинному ринку житла ціни зросли на 4,7%, на вторинному – на 6,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–вересні 2019р. становив 100,2% (у відповідному періоді попереднього року – 112,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 9,1%. Водночас у добувній промисловості і розробленні кар’єрів відбулося зниження цін на 13,3%, переробній промисловості – на 1,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні–серпні 2019р. становив 102,0% (у відповідному періоді попереднього року – 116,2%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 3,1%, інженерних споруд – зниження цін на 0,1%.

 

 

 

Промисловість

 

У січні–вересні 2019р. порівняно із січнем–вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив 100,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні кам’яного та бурого вугілля – на 3,2%, сирої нафти та природного газу – на 3,1%, металевих руд – на 2,6%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 4,7%. За 9 місяців 2019р. видобуто 15,3 млрд.м3 природного газу, 1,3 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 47,4 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 19,3 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів (5,5%), олії та тваринних жирів (15%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (8,5%), какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (15,3%), напоїв (2,1%). Разом із цим у переробленні та консервуванні фруктів і овочів випуск продукції зменшився на 1,0%, виробництві молочних продуктів – на 3,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,2%, тютюнових виробів – на 10,2%. У січні–вересні 2019р. вироблено 35,8 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш, четвертин необвалених, 148 тис.т свинини свіжої чи охолодженої - туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 299 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого - частин тушок, 174 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 21,1 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти, 3,8 млн.т олії соняшникової та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 354 тис.т молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 69,1 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 53,9 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 64,6 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 1,5 млн.дал бренді (уключаючи "Коньяк України"), 7,6 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 144 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 72,4 млн.дал води натуральної мінеральної газованої, 50,5 млрд. сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,7%, у т.ч. у текстильному виробництві – 92,7%, виробництві одягу – 89,2%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 85,9%. За 9 місяців 2019р. вироблено 46,3 млн.м2 тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності та з ниток стрічкових чи подібних, 901 тис. жіночих та дівчачих суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, 181 тис. чоловічих та хлопчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних), 538 тис. чоловічих та хлопчачих піджаків та блейзерів (крім трикотажних), 739 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 30,8 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів інших (уключаючи шкарпетки).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,7%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 8,8%, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 23,1%. Водночас одержано приріст продукції в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка (2,9%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск промислової продукції зменшився на 4,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,3%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 104,8%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 102,6%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 94,7%. З початку 2019р. виготовлено 4,3 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %, 39,3 тис.т фарб та лаків, уключаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених у летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину), 7,0 тис.т мила та речовин поверхнево-активних органічних у брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей), 131 тис.т розфасованих для роздрібної торгівлі засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, уключаючи допоміжні засоби для миття, 4,7 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 8,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 98,0%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 100,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск продукції залишився на рівні минулорічних обсягів. На підприємствах із виробництва чавуну, сталі та феросплавів приріст продукції становив 1,2%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск промислової продукції зменшився на 4,2%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 2,6%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 6,2%, готових металевих виробів – на 0,1%. За січень–вересень 2019р. виплавлено 15,5 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, вироблено 7,2 млн.т напівфабрикатів зі сталі нелегованої плоских, 5,2 млн.т зливків, форм первинних інших, напівфабрикатів для виробництва труб безшовних, зі сталі нелегованої, 130 тис.т труб обсадних, насосно-компресорних та бурильних для буріння нафтових і газових свердловин, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної, 305 тис.т труб і трубок, круглого поперечного перерізу, підданих гарячій обробці, безшовних, зі сталі іншої, крім неіржавної.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 96,1%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 107,4%, електричного устатковання – 75,9%, машин і устатковання загального призначення – 91,8%, для сільського та лісового господарства – 90,8%, металургії – 107,6%, добувної промисловості та будівництва – 131,6%, у виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 114,8%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 74,2%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 105,7%. У січні–вересні 2019р. вироблено 217 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 101 тис. устатковань й апаратури для фільтрування та очищення води, 999 тракторів з потужністю двигуна більше 59 кВт, 4,6 тис. валків до прокатних станів, 5,2 тис. бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, 710 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 14,6 тис. причепів та напівпричепів інших, 8,6 тис. вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних, несамохідних.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,4%. За 9 місяців 2019р. вироблено 112,2 млрд.кВт·год електроенергії, у т.ч. тепловими та атомними електростанціями відповідно 43,7 млрд.кВт·год і 60,6 млрд.кВт·год.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 105,9%, у т.ч. у підприємствах – 112,9%, господарствах населення – 98,6%. Індекс продукції рослинництва становив 107,5%, продукції тваринництва – 101,7%.

На 1 жовтня п.р. зернові та зернобобові культури було скошено та обмолочено на площі 11,6 млн.га, що на 3,0% більше, ніж на початок жовтня 2018р.; виробництво зерна становило 48,7 млн.т (у початково оприбуткованій масі), що на 15,7% більше, ніж торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 41,8 ц зерна (на 12,4% більше). 

 За січень–вересень п.р. реалізовано на забій 2,4 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,4% більше порівняно з відповідним періодом 2018р., вироблено 7,6 млн.т молока (на 3,5% менше) та 13,0 млрд.шт яєць (на 4,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 30%, 72% та 47%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 3,6 млн. голів (на 5,1% менше, ніж на 1 жовтня 2018р.), у т.ч. корів – 1,9 млн (на 4,8% менше); свиней – 6,2 млн (на 3,1% менше), овець і кіз – 1,5 млн (на 3,2% менше), птиці всіх видів – 249,8 млн. голів (на 4,6% більше). У господарствах населення утримувалось 69,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76,5%; свиней – 45,3%, овець і кіз – 87,6%, птиці всіх видів – 48,3%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 21,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 26,4%, тваринництва – на 1,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. знизилися на 5,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,8%, тваринництва – на 2,2%. У вересні порівняно із серпнем п.р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 7,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,4%, а продукції тваринництва зросли на 1,8%.

На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 22,8 млн.т зерна (на 3,2% більше проти 1 жовтня 2018р.), у т.ч. 12,1 млн.т пшениці, 5,7 млн.т кукурудзи, 2,8 млн.т ячменю; запаси насіння соняшнику становили 7,8 млн.т (на 15,7% більше, ніж на 1 жовтня 2018р.).

Будівництво

 

У січні–вересні 2019р. підприємствами країни вироблено будівельної продукції на суму 113,9 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–вересні 2019р. порівняно із січнем–вереснем 2018р. становив 120,5%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,7% (житлових – на 2,0%, нежитлових – на 31,5%), інженерних споруд – на 24,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 75,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 16,0% та 8,1% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Львівської, Київської та Вінницької областей) виконано 70,9% загального обсягу будівництва.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–серпні 2019р. експорт товарів становив 33030,4 млн.дол. США, імпорт – 38873,1 млн.дол. Порівняно із січнем–серпнем 2018р. експорт збільшився на 6,9% (на 2124,3 млн.дол.), імпорт – на 8,2% (на 2960,6 млн.дол.). Негативне сальдо становило 5842,7 млн.дол. (у січні–серпні 2018р. також негативне – 5006,4 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–серпнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних та механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13983,7 млн.дол., або 42,3% від загального обсягу експорту (у січні–серпні 2018р. – 13009,4 млн.дол., або 42,1%), та збільшився порівняно із січнем–серпнем 2018р. на 974,3 млн.дол., або на 7,5%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС складали продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 33,5% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 19,2%, мінеральні продукти – 13,9%, механічні та електричні машини – 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 77,6%, Нідерландів – на 36,4%, Іспанії – на 28,0%, Єгипту – на 21,8%, Білорусі – на 17,0%, Німеччини – на 11,8%, Чехії – на 9,6%, Румунії – на 5,1%, Польщі – на 4,5%, зменшився до Індії на 18,1%, Російської Федерації – на 11,2%, США – на 10,4%, Італії – на 9,2%, Угорщини – на 7,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки, механічних машин, пластмаси, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 16151,8 млн.дол., або 41,6% від загального обсягу (у січні–серпні 2018р. - відповідно 14867,2 млн.дол. та 41,4%), та збільшився проти відповідного періоду 2018р. на 1284,6 млн.дол., або на 8,6%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: механічні та електричні машини – 21,8%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 18,2%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 13,6%, мінеральні продукти – 11,0%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості – 10,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем–серпнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Литви на 47,2%, Китаю – на 26,2%, Туреччини – на 24,6%, Чехії – на 17,4%, Франції – на 13,8%, Польщі – на 11,1%, США – на 10,9%, зменшився з Швейцарії на 6,1%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2019р. становив 1730,1 млрд.грн. Порівняно із січнем–вереснем 2018р. його фізичний обсяг знизився на 1,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–вересні 2019р. становив 784,2 млрд.грн, що на 9,8% більше від обсягу січня–вересня 2018р. У вересні п.р. порівняно з вереснем 2018р. оборот зріс на 8,6%, проти серпня 2019р. знизився на 3,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2019р. становив 568,6 млрд.грн, що на 10,9% більше від обсягу січня–вересня 2018р. У вересні п.р. роздрібний товарооборот становив 67,4 млрд.грн і проти вересня 2018р. зріс на 9,9%, проти серпня 2019р. знизився на 3,1%.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 252,7 млрд.ткм, або 101,9% від обсягу січня–вересня 2018р. Підприємствами транспорту перевезено 501,1 млн.т вантажів, що становить 108,2% від обсягів січня–вересня 2018р.

 У січні–вересні 2019р. залізничним транспортом перевезено 234,2 млн.т вантажів, що на 2,5% менше, ніж за січень–вересень 2018р., у т.ч. у внутрішньому сполученні та на експорт – 196,5 млн.т, що на 1,3% менше, ніж у січні–вересні 2018р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 59,6%, будівельних матеріалів – на 22,0%, брухту чорних металів – на 17,7%, коксу – на 9,2%, цементу – на 6,3%, кам’яного вугілля – на 4,9%, чорних металів – на 2,9%. Разом із цим перевезення у внутрішньому сполученні та на експорт нафти і нафтопродуктів збільшилося на 1,8%, залізної та марганцевої руди – на 3,5%, зерна та продуктів перемелу – на 23,8%, хімічних і мінеральних добрив – на 27,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2019р. виконано вантажооборот в обсязі 36,2 млрд.ткм, який зріс на 15,1% порівняно із січнем–вереснем 2018р., та перевезено 180,4 млн.т вантажів, що на 30,6% більше, ніж у січні–вересні 2018р.

Водним транспортом за січень–вересень 2019р. перевезено вантажів у обсязі 4,4 млн.т, що на 6,6% більше, ніж за січень–вересень 2018р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 42,9%. Порівняно із січнем–вереснем 2018р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 1,8%.

У січні–вересні 2019р. порівняно із січнем–вереснем 2018р. збільшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка аміаку зросла на 10,5%, газу залишилась на рівні січня–вересня 2018р. Транзит аміаку збільшився на 9,6%, газу – на 1,3%. Разом із цим перекачка та транзит нафти зменшилися відповідно на 2,6% та на 5,2%.

У січні–вересні 2019р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 222,5 млн.ткм, що на 9,5% менше, ніж за січень–вересень 2018р. Авіаційним транспортом перевезено 68,1 тис.т вантажів, що на 2,9% менше, ніж за січень–вересень 2018р.

У січні–вересні 2019р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 81,7 млрд.пас.км, або 103,6% від обсягу за січень–вересень 2018р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 3167,4 млн. пасажирів, або 94,3% від обсягу січня–вересня 2018р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–вереснем 2018р. зменшилося на 0,6%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1352,6 млн. пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень–вересень 2018р. Авіаційним транспортом перевезено 10,5 млн. пасажирів, що на 7,9% більше, ніж у січні–вересні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 1685,7 млн. пасажирів, що на 6,4% менше, ніж за січень–вересень 2018р.

 

Державна служба статистики України

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
07.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше