Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 січня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1185071

у тому числі

 

фермерське господарство

44409

приватне підприємство

202352

державне підприємство

3982

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11677

дочірнє підприємство

12266

іноземне підприємство

670

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3313

підприємство споживчої кооперації

1234

акціонерні товариства

15206

з них

 

публічне акціонерне товариство

3122

приватне акціонерне товариство

4348

товариство з обмеженою відповідальністю

532401

товариство з додатковою відповідальністю

1392

повне товариство

1378

командитне товариство

384

кооперативи

26460

з них

0

виробничий

2306

обслуговуючий

18169

споживчий

748

сільськогосподарський виробничий

997

сільськогосподарський обслуговуючий

1017

органи влади, організації (установи, заклади)

101277

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11322

комунальна організація (установа, заклад)

62167

приватна організація (установа, заклад)

998

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1581

асоціація

2331

корпорація

564

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

323

інші об'єднання юридичних осіб

767

товарна біржа

613

кредитна спілка

1090

споживче товариство

4400

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15817

громадська організація

75988

громадська спілка

990

релігійна організація

24072

профспілка, об'єднання профспілок

26899

творча спілка (інша професійна організація)

292

благодійна організація

16837

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26080

орган самоорганізації населення

1497

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

44982

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

40636

представництво

4346

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.