Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 лютого 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1188598

у тому числі

 

фермерське господарство

44441

приватне підприємство

202450

державне підприємство

3976

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11684

дочірнє підприємство

12254

іноземне підприємство

669

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3317

підприємство споживчої кооперації

1235

акціонерні товариства

15183

з них

0

публічне акціонерне товариство

3108

приватне акціонерне товариство

4346

товариство з обмеженою відповідальністю

535245

товариство з додатковою відповідальністю

1400

повне товариство

1381

командитне товариство

384

кооперативи

26460

з них

 

виробничий

2307

обслуговуючий

18176

споживчий

748

сільськогосподарський виробничий

996

сільськогосподарський обслуговуючий

1015

органи влади, організації (установи, заклади)

101146

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11267

комунальна організація (установа, заклад)

62194

приватна організація (установа, заклад)

1001

організація (установа, заклад) громадського об'єднання

1579

асоціація

2339

корпорація

562

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

323

інші об'єднання юридичних осіб

764

товарна біржа

613

кредитна спілка

1088

споживче товариство

4396

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15813

громадська організація

76331

спілка об'єднань громадян

1003

релігійна організація

24102

профспілка, об'єднання профспілок

26959

творча спілка (інша професійна організація)

294

благодійна організація

16893

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26233

орган самоорганізації населення

1498

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

45270

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

40919

представництво

4351

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.