Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 березня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1193694

у тому числі

 

фермерське господарство

44498

приватне підприємство

202585

державне підприємство

3967

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11691

дочірнє підприємство

12255

іноземне підприємство

668

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3317

підприємство споживчої кооперації

1236

акціонерні товариства

15153

з них

 

публічне акціонерне товариство

3098

приватне акціонерне товариство

4343

товариство з обмеженою відповідальністю

539422

товариство з додатковою відповідальністю

1399

повне товариство

1380

командитне товариство

384

кооперативи

26496

з них

 

виробничий

2300

обслуговуючий

18219

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

995

сільськогосподарський обслуговуючий

1016

органи влади, організації (установи, заклади)

100912

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11179

комунальна організація (установа, заклад)

62143

приватна організація (установа, заклад)

1008

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1571

асоціація

2344

корпорація

563

консорціум

69

концерн

195

спілка споживчих товариств

323

інші об'єднання юридичних осіб

761

товарна біржа

614

кредитна спілка

1088

споживче товариство

4402

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15816

громадська організація

76788

спілка об'єднань громадян

1023

релігійна організація

24188

профспілка, об'єднання профспілок

27000

творча спілка (інша професійна організація)

296

благодійна організація

16976

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26404

орган самоорганізації населення

1509

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

45605

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

41230

представництво

4375

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.