Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 квітня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1198110

у тому числі

 

фермерське господарство

44583

приватне підприємство

202351

державне підприємство

3956

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11673

дочірнє підприємство

12242

іноземне підприємство

669

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3312

підприємство споживчої кооперації

1232

акціонерні товариства

15113

з них

 

публічне акціонерне товариство

3064

приватне акціонерне товариство

4367

товариство з обмеженою відповідальністю

543223

товариство з додатковою відповідальністю

1405

повне товариство

1376

командитне товариство

383

кооперативи

26556

з них

 

виробничий

2292

обслуговуючий

18275

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

994

сільськогосподарський обслуговуючий

1019

органи влади, організації (установи, заклади)

100711

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11095

комунальна організація (установа, заклад)

62144

приватна організація (установа, заклад)

1012

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1569

асоціація

2350

корпорація

561

консорціум

69

концерн

194

спілка споживчих товариств

323

інші об'єднання юридичних осіб

759

товарна біржа

616

кредитна спілка

1089

споживче товариство

4408

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15820

громадська організація

77252

спілка об'єднань громадян

1062

релігійна організація

24277

профспілка, об'єднання профспілок

27070

творча спілка (інша професійна організація)

298

благодійна організація

17062

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26583

орган самоорганізації населення

1507

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

46014

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

41627

представництво

4387

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.