Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 травня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1200347

у тому числі

 

фермерське господарство

44639

приватне підприємство

201726

державне підприємство

3943

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11658

дочірнє підприємство

12212

іноземне підприємство

661

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3296

підприємство споживчої кооперації

1233

акціонерні товариства

15030

з них

 

публічне акціонерне товариство

2872

приватне акціонерне товариство

4550

товариство з обмеженою відповідальністю

545706

товариство з додатковою відповідальністю

1406

повне товариство

1366

командитне товариство

382

кооперативи

26602

з них

 

виробничий

2285

обслуговуючий

18324

споживчий

750

сільськогосподарський виробничий

992

сільськогосподарський обслуговуючий

1023

органи влади, організації (установи, заклади)

100413

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11017

комунальна організація (установа, заклад)

62077

приватна організація (установа, заклад)

1017

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1566

асоціація

2352

корпорація

558

консорціум

70

концерн

193

спілка споживчих товариств

321

інші об'єднання юридичних осіб

755

товарна біржа

616

кредитна спілка

1088

споживче товариство

4404

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15815

громадська організація

77618

спілка об'єднань громадян

1080

релігійна організація

24333

профспілка, об'єднання профспілок

27108

творча спілка (інша професійна організація)

299

благодійна організація

17150

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26738

орган самоорганізації населення

1511

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

46182

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

41729

представництво

4453

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.