Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

(на 1 червня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1203808

у тому числі

 

фермерське господарство

44673

приватне підприємство

201431

державне підприємство

3936

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11638

дочірнє підприємство

12198

іноземне підприємство

659

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3295

підприємство споживчої кооперації

1234

акціонерні товариства

14992

з них

 

публічне акціонерне товариство

2537

приватне акціонерне товариство

4861

товариство з обмеженою відповідальністю

548693

товариство з додатковою відповідальністю

1416

повне товариство

1365

командитне товариство

381

кооперативи

26638

з них

 

виробничий

2279

обслуговуючий

18367

споживчий

750

сільськогосподарський виробничий

987

сільськогосподарський обслуговуючий

1024

органи влади, організації (установи, заклади)

100260

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10974

комунальна організація (установа, заклад)

62061

приватна організація (установа, заклад)

1025

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1563

асоціація

2353

корпорація

558

консорціум

71

концерн

193

спілка споживчих товариств

320

інші об'єднання юридичних осіб

755

товарна біржа

618

кредитна спілка

1085

споживче товариство

4402

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15813

громадська організація

77966

спілка об'єднань громадян

1103

релігійна організація

24436

профспілка, об'єднання профспілок

27222

творча спілка (інша професійна організація)

301

благодійна організація

17229

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

26922

орган самоорганізації населення

1519

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

46698

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

42218

представництво

4480

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.