Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 липня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1207282

у тому числі

 

фермерське господарство

44704

приватне підприємство

201134

державне підприємство

3934

казенне підприємство

33

комунальне підприємство

11625

дочірнє підприємство

12172

іноземне підприємство

663

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3291

підприємство споживчої кооперації

1234

акціонерні товариства

14957

з них

 

публічне акціонерне товариство

2471

приватне акціонерне товариство

4914

товариство з обмеженою відповідальністю

551620

товариство з додатковою відповідальністю

1417

повне товариство

1365

командитне товариство

380

кооперативи

26705

з них

 

виробничий

2272

обслуговуючий

18433

споживчий

749

сільськогосподарський виробничий

990

сільськогосподарський обслуговуючий

1030

органи влади, організації (установи, заклади)

100153

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10933

комунальна організація (установа, заклад)

62064

приватна організація (установа, заклад)

1031

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1557

асоціація

2357

корпорація

558

консорціум

71

концерн

193

спілка споживчих товариств

319

інші об'єднання юридичних осіб

750

товарна біржа

617

кредитна спілка

1083

споживче товариство

4403

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

15812

громадська організація

78331

спілка об'єднань громадян

1125

релігійна організація

24520

профспілка, об'єднання профспілок

27327

творча спілка (інша професійна організація)

305

благодійна організація

17317

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27111

орган самоорганізації населення

1521

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

 

у тому числі

47264

філія (інший відокремлений підрозділ)

42774

представництво

4490

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.