Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 серпня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1264991

у тому числі

 

фермерське господарство

46226

приватне підприємство

212475

державне підприємство

4133

казенне підприємство

35

комунальне підприємство

12376

дочірнє підприємство

12661

іноземне підприємство

678

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3533

підприємство споживчої кооперації

1231

акціонерні товариства

15599

з них

 

публічне акціонерне товариство

2578

приватне акціонерне товариство

5179

товариство з обмеженою відповідальністю

573721

товариство з додатковою відповідальністю

1458

повне товариство

1423

командитне товариство

396

кооперативи

30318

з них

 

виробничий

2446

обслуговуючий

21433

споживчий

860

сільськогосподарський виробничий

1091

сільськогосподарський обслуговуючий

1119

органи влади, організації (установи, заклади)

104215

з них

 

державна організація (установа, заклад)

11507

комунальна організація (установа, заклад)

64413

приватна організація (установа, заклад)

1071

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1604

асоціація

2445

корпорація

584

консорціум

72

концерн

198

спілка споживчих товариств

323

інші об'єднання юридичних осіб

783

товарна біржа

650

кредитна спілка

1151

споживче товариство

4507

недержавний пенсійний фонд

73

політична партія

16539

громадська організація

82873

спілка об'єднань громадян

1167

релігійна організація

25527

профспілка, об'єднання профспілок

28848

творча спілка (інша професійна організація)

333

благодійна організація

18036

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

28303

орган самоорганізації населення

1716

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

49428

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

44774

представництво

4654

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.